grafika prezentayjna ikony wydziałów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach rozpoczął realizację programu „Aktywny Samorząd” na rok 2024