Wyniki postępowania rekrutacyjnego na wyjazdy Studentów i Doktorantów
w ramach Programu Erasmus+

Szanowni Studenci i Doktoranci,

poniżej zamieszczone są listy z wynikami tegorocznej rekrutacji na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+.

Osoby zakwalifikowane do wyjazdu na praktykę w okresie wakacyjnym są zobowiązane do przesłania potwierdzenia przyjęcia przez zagraniczną instytucję na adres do 31.05.2024 r.

Osoby niezakwalifikowane nie spełniły wymogów określonych w Regulaminie.

Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres e-mail 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Results of the recruitment process for mobility of Students and Doctoral Students within the Erasmus+ Programme

Dear Students and Doctoral Students,

Please find below the lists with the results of this year’s recruitment process for mobility within the Erasmus+ Programme.

Those qualified for the summer traineeship mobility are required to send confirmation of acceptance to the placement/traineeship at the foreign institution at  by 31.05.2024.

Persons not qualified have not met the requirements specified in the Rules and Regulations.

Please send any questions to the e-mail address