Innauguracja 2019/2020

Zaproszenie – immatrykulacja 30.09.2019

ZAPROSZENIE

Zapraszamy studentów I roku kierunku lekarskiego i neurobiologii, do udziału w uroczystej immatrykulacji która odbędzie się w dniu 30 września br. o godz. 9:00 w Auli im. Prof. W. Zahorskiego (Katowice, ul. Medyków 18)     

Po immatrykulacji odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP

Godz. 11:00-14:00 Grupa 1 nazwiska od A – J

Godz. 14:15-17:15 Grupa 2 nazwiska od k – O

Godz. 17:30-20:30 Grupa 3 nazwiska od P – Ż

[Przesłano przez: Agnieszka Filipek]

 

Szkolenia biblioteczne dla studentów I roku WLK

Zapraszamy studentów I roku na szkolenia biblioteczne, które odbędą się w Oddziale Biblioteki Głównej SUM w Katowicach – Ligocie, ul. Medyków 18 (budynek C3, wejście obok wejścia do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego).
W czasie szkolenia:
– pokażemy Bibliotekę (w tym miejsca, do których mają zazwyczaj dostęp tylko bibliotekarze)
– opowiemy o zasadach korzystania z czytelni, wypożyczalni oraz pokoi cichej nauki
– nauczymy korzystać z bibliotecznego katalogu oraz z usługi „zdalnego dostępu do zbiorów”
Podczas szkolenia chętni studenci będą mogli zapisać się do Biblioteki oraz zarezerwować pierwsze książki :)
Terminy:
20 września 2019 r.: godz. 9.00 – 10.00, 10.30 – 11.30, 12.00 – 13.00
25 września 2019 r.: godz. 9.00 – 10.00, 10.30 – 11.30, 12.00 – 13.00
27 września 2019 r.: godz. 9.00 – 10.00, 10.30 – 11.30, 12.00 – 13.00
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy:
https://sonda.sum.edu.pl/index.php?r=survey/index/sid/884292/newtest/Y/lang/pl

[Przesłano przez: A. Pilar]

logo Uniwersytetu SUM

Wnioski o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że do 07 października 2019 r. można składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego w Katowicach (sekcja ds. socjalno-bytowych, pokój nr 1 parter) wnioski  (3 egz.) wraz z potwierdzeniem osiągnięć (1 egz.) wraz z odwzorowaniami cyfrowymi dokumentów o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w stypendium znajdują się na stronie internetowej www.nauka.gov.pl  jak również na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Przed opracowaniem wniosku należy zapoznać się z tekstem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów oraz ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa. Wnioski winny być przygotowane na odpowiednich formularzach, w sposób staranny, przejrzysty i czytelny. Przy ocenie wniosków nie będą uwzględniane osiągnięcia, które były podstawą przyznania stypendium w poprzednich latach.

Formularz można pobrać ze strony internetowej:
° Student (menu: więcej → pomoc socjalna i stypendia)
° Ministerstwa (gov.pl → nauka → studenci → stypendia Ministra)

Należy złożyć 3 egzemplarze wniosków i 1 komplet dokumentacji potwierdzającej zawarte we wniosku informacje dotyczące osiągnięć naukowych i sportowych wraz z  odwzorowaniami cyfrowymi dokumentów.

Ponadto informujemy, iż wnioski niekompletne, lub obarczone inną wadą formalną (np. brak właściwych podpisów, przygotowanie wniosku na formularzu zmienionym co do zakresu lub układu treści przez wypełniającego) będą odsyłane do wnioskodawcy celem uzupełnienia, a wnioski złożone do dziekanatu po terminie tj. po 07 października 2019 r. pozostaną bez rozpoznania.

 

[ Przesłano przez: Elżbieta Gnielińska]

Uwaga

Dziekanat WLK nieczynny 05.09.2019r

Informujemy, że w dniu 5 września dziekanat będzie nieczynny z uwagi na szkolenie pracowników dziekanatu. W pilnych sprawach prosimy o kontakt z sekretariatem.

[Przesłano przez: Agnieszka Filipek]

Studenta ucząca się na tablecie

Szkolenia biblioteczne dla studentów I roku

Zapraszamy studentów I roku na szkolenia biblioteczne, które odbędą się w Oddziale Biblioteki Głównej SUM w Katowicach – Ligocie, ul. Medyków 18 (budynek C3, wejście obok wejścia do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego).

W czasie szkolenia:
– pokażemy Bibliotekę (w tym miejsca, do których mają zazwyczaj dostęp tylko bibliotekarze)
– opowiemy o zasadach korzystania z czytelni, wypożyczalni oraz pokoi cichej nauki
– nauczymy korzystać z bibliotecznego katalogu oraz z usługi „zdalnego dostępu do zbiorów”
Podczas szkolenia chętni studenci będą mogli zapisać się do Biblioteki oraz zarezerwować pierwsze książki :)

Terminy:
20 września 2019 r.: godz. 9.00 – 10.00, 10.30 – 11.30, 12.00 – 13.00
25 września 2019 r.: godz. 9.00 – 10.00, 10.30 – 11.30, 12.00 – 13.00
27 września 2019 r.: godz. 9.00 – 10.00, 10.30 – 11.30, 12.00 – 13.00
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy:
https://sonda.sum.edu.pl/index.php?r=survey/index/sid/884292/newtest/Y/lang/pl

[Przesłano przez: Sandra Adamczyk]