W dniu 30.04.2021 r. Dziekanat WNoZK będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.04.2021 r. (piątek) Dziekanat WNoZK będzie nieczynny.

 

Pracownicy Dziekanatu
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

UWAGA STUDENCI!!!

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, z siedzibą przy Alei Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.

logo Uniwersytetu SUM

Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu Warsztaty OSCE

Zapraszamy do udziału  w kolejnych edycjach szkolenia „Warsztaty OSCE:

Nowoczesne formy weryfikacji efektów kształcenia praktycznego w oparciu o zaawansowane systemy symulatorów medycznych i standaryzowanych pacjentów”, które odbędzie się w formule hybrydowej – część teoretyczna w formie on-line, część praktyczna – stacjonarnie – w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (ul. Medyków 8b, 40-752 Katowice) w dniach:

III edycja: 

10, 11 kwietnia 2021 r. (w formule on-line)

8, 9 maja 2021 r. (stacjonarnie w CDiSM)

12, 13 czerwca 2021 r. (stacjonarnie w CDiSM)

IV edycja: 

24, 25 kwietnia 2021 r. (w formule on-line) 

22, 23 maja 2021 r. (stacjonarnie w CDiSM)

19, 20 czerwca 2021 r. (stacjonarnie w CDiSM)

Koszty udziału w szkoleniu są pokrywane ze środków projektu POWER.

Każdy dzień szkoleniowy trwa od 9:00 do 16:30.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej CDISM .

http://www.cdism.sum.edu.pl/projekt-power/szkolenia-i-konferencje/

Uwaga

Komunikat

Szanowni Studenci,

Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach w trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników rekomenduje ograniczenie bezpośrednich wizyt w Dziekanacie do minimum. Zaleca się kontakt z pracownikami Dziekanatu przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Jednocześnie uwzględniając obecną sytuację epidemiczną, w tym częściowe prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uprzejmie informuję, że w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 sobotnie dyżury w godz. 9.00-13.00 pozostają zawieszone do odwołania.

Godziny przyjmowania stron w Dziekanacie WNOZK:

poniedziałek: 12:00 – 14:30

wtorek: 8:30 – 13:30

środa: 12:00 – 14:30

czwartek: nieczynne

piątek: 11:00 – 15:00

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol- Cop

Uwaga

Konferencja Międzynarodowa the 5th International Health Sciences Conference (IHSC 2021)

Szanowni Studenci,

Uprzejmie informuję, że Students` Scientific Society of the Lithuanian University informuje o konferencji międzynarodowej „the 5th International Health Sciences Conference (IHSC 2021)”, adresowanej do studentów różnych kierunków medycznychi farmaceutycznych. Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 kwietnia 2021 r.

Termin złożenia rejestracji upływa dnia 28 lutego 2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.ihsc.eu lub drogą elektroniczną:

 

Z wyrazami szacunku

dr hab. n. o zdrowiu Anna Brzęk

Prodziekan ds. Studenckich

Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach