logo "Lubuskie warte zachodu"

Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim oraz pielęgniarstwo lub położnictwo

Komunikat w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim oraz pielęgniarstwo lub położnictwo”

Informujemy, że Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość ubiegania się o „Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim oraz pielęgniarstwo lub położnictwo”.

Zasady przyznawania stypendiów przez Marszałek Województwa Lubuskiego określa:

 • Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego nr 212/2902/2021 z dnia 5 października 2021 r

https://files.lubuskie.pl/sites/1/cms/szablony/283/pliki/skan_uchwaly_nr_133_1787_20_z_15092020.pdf
https://files.lubuskie.pl/sites/1/cms/szablony/283/pliki/skan_uchwaly_nr_133_1788_20_z_dnia_15092020.pdf

Jednocześnie wszelkie informacje nt. ww. stypendiów znajdują się na stronie internetowej województwa lubuskiego pod linkiem: https://lubuskie.pl/cms/283/stypendia_dla_studentow_studiow_medycznych

Wniosek należy składać bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województw Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie od 5 października 2021r do 31 października 2021 r

Zarząd Województwa Lubuskiego  zwraca szczególną uwagę na obowiązek starannego wypełnienia wniosku i załączenia kompletu wymaganych załączników, określonych w w/w.

 

Komunikat w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”

Informujemy, że Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”.

Zasady przyznawania stypendiów przez Ministra Zdrowia określa:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r.
  w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1600)

(http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001600)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1727).

(http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001727)

Jednocześnie wszelkie informacje nt. ww. stypendiów znajdują się
na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe–sportowe.

Wniosek należy składać bezpośrednio do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2021 r. 

Wniosek winien zostać złożony przez Studenta w wersji elektronicznej, w formie edytowanej (wzór wniosku-załącznik nr 1).

Do wniosku każdy Student dołącza oświadczenie (załącznik nr 2) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Ministerstwo Zdrowia zwraca szczególną uwagę na obowiązek starannego wypełnienia wniosku i załączenia kompletu wymaganych załączników, określonych w w/w Rozporządzeniu. Osiągnięcia winny zostać szczegółowo zweryfikowane pod względem faktycznym
tj. czy prace w ostatecznej formie (monografie, publikacje) ukazały się do dnia 30 września br. (nie należy uwzględniać prac tylko przyjętych do druku, a nieopublikowanych

Wniosek w części C.1 – wykaz osiągnieć naukowych studenta winien zostać uzupełniony dokładnie według opisu określonego pod każdym punktem załącznika (muszą zostać uwzględnione wszystkie wskazane pozycje). Ponadto, w przypadku prac współautorskich, proszę również o weryfikację wkładów współautorskich (% wkładu).
W tym miejscu wskazuję, że na w/w stronie internetowej został opublikowany także Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu wydawnictwa publikujących recenzowane monografie naukowe.

plakat

Noc Bibliotek już jutro!

plakat

Oddział Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie zaprasza wszystkich chętnych na Noc Bibliotek, która dobędzie się 09.10 (sobota) w godzinach 17.00 -22.00.

W tym dniu, w programie imprezy m. in.:

 • biblioteczny urbex po zmroku
 • kawę i herbatę bez ograniczeń
 • relaks na bibliotecznym tronie
 • wypożyczanie bez umawiania terminu

Życzmy wspaniałej przygody!

 

logo Uniwersytetu SUM

Komunikat w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”

Informujemy, że Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”.

Zasady przyznawania stypendiów przez Ministra Zdrowia określa:

Jednocześnie wszelkie informacje nt. ww. stypendiów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe–sportowe.

Wniosek należy składać bezpośrednio do właściwego Dziekana Wydziału, którego się jest Studentem. Wniosek winien zostać złożony przez Studenta w wersji elektronicznej, w formie edytowanej (wzór wniosku).

Do wniosku każdy Student dołącza oświadczenie (osobny plik w PDF-scan) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Ministerstwo Zdrowia zwraca szczególną uwagę na obowiązek starannego wypełnienia wniosku i załączenia kompletu wymaganych załączników, określonych w w/w Rozporządzeniu. Osiągnięcia winny zostać szczegółowo zweryfikowane pod względem fatycznym tj. czy prace w ostatecznej formie (monografie, publikacje) ukazały się do dnia 30 września br. (nie należy uwzględniać prac tylko przyjętych do druku, a nieopublikowanych).  We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2021 r.

 

 

indeks biblioteczny

Zapraszamy studentów 1-go roku na szkolenie biblioteczne!

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza wszystkich studentów I roku na szkolenia biblioteczne on-line, które odbędą się za pośrednictwem platformy ZOOM.

W czasie szkolenia:

 • opowiemy o zasadach korzystania z czytelni oraz wypożyczalni,
 • nauczymy korzystać z bibliotecznego katalogu oraz z usługi „zdalnego dostępu do zbiorów”,
 • pokażemy jak korzystać z naszych zbiorów on-line,
 • chętni studenci będą mogli zapisać się do Biblioteki oraz zarezerwować pierwsze książki.

Na szkolenia obowiązują zapisy!

Terminy zajęć oraz formularze zapisu dostępne są pod linkami poniżej. Możliwe jest zapisanie się na kilka szkoleń.

Przed szkoleniem do osób zapisanych przez formularz zostanie przesłany mailem link do szkolenia.