komunikat

5 Śląski Festiwal Nauki Katowice!

Szanowni Państwo,

informujemy, że została zmieniona data 5. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice. Kolejna edycja, planowana początkowo na kwiecień br., odbędzie się w terminie od 29 do 31 maja 2021 r.

W styczniu br. uruchomiony zostanie uzupełniający nabór aktywności do programu. Zapraszamy wszystkich niezdecydowanych, którzy do tej pory się nie zarejestrowali. Prosimy na bieżąco obserwować stronę festiwalu https://www.slaskifestiwalnauki.pl/aktualnosci.

Wszyscy pasjonaci (naukowcy, doktoranci, studenci, koła naukowe, ale również osoby zajmujące się nauką amatorsko) będą miały możliwość zaprezentować swoje fascynacje podczas święta śląskiej nauki. Podobnie jak w poprzednich organizatorzy Festiwalu czekają na Państwa zgłoszenia zawierające wszelkiego rodzaju aktywności, którymi chcielibyście wzbogacić program ŚFN, a zatem stanowiska pokazowe, warsztaty, wykłady, wystawy i inne formy, dzięki którym można popularyzować naukę.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie https://www.slaskifestiwalnauki.pl/.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją, w której znajdą Państwo wiele wskazówek dotyczących uczestnictwa w wydarzeniu. Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://admin.slaskifestiwalnauki.pl/sites/default/files/instrukcja_nabor_5.sfn.pdf?_ga=2.192472930.950884388.1601878701-1223278297.1601878701
Do Państwa dyspozycji pozostaje biuro organizacyjne festiwalu (e-mail: , tel. 32 359 23 25), pomocą służyć będą również koordynatorzy merytoryczni poszczególnych obszarów – ich dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”

Gorąco zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w festiwalu oraz do informowania o nim innych potencjalnych uczestników!

zegar w stylu retro

Przypominamy o obowiązkowym szkoleniu BHP

Studenci, którzy w roku akademickim 2020/2021 rozpoczęli studia, mają obowiązek odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy za pośrednictwem kursu udostępnionego na platformie  elearningowej.

W/w szkolenia dotyczą:
– studentów I i II stopnia
– studentów jednolitych studiów magisterskich

Zaliczenie szkolenia wymaga:

  1. Zapoznania się z prezentacją
  2. Rozwiązania testu
  3. Zatwierdzenie oświadczenia

UWAGA :
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy można uzupełnić do 15 stycznia 2021 r.

W razie wątpliwości proszę o kontakt z:
Inspektor BHP SUM w Katowicach
mgr inż. Małgorzata Porębska
tel.32/20-88-650

Uwaga

Okresowa ocena nauczycieli akademickich

Uprzejmie informuję, że w celu dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich została uruchomiona usługa generowania kodów online dostępna ma stronie internetowej https://ankieta.sum.edu.pl. W związku z powyższym, aby dokonać oceny nauczycieli akademickich należy przejść na ww. stronę z ankietą i postępować zgodnie z instrukcją.

 

z poważaniem
dr hab. n. med. Paweł Niemiec, prof. SUM
Prodziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Uwaga

Realizacja zajęć od 07.12.2020 r.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Komunikatem nr 10/2020  z dnia 03.12.2020 r. JM Rektora SUM, zajęcia dla n/w lat i kierunków studiów od 07.12.2020 r. będą realizowane w formie hybrydowej zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej: https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/#harmonogramy

1) Coaching medyczny, studia II stopnia – II rok studiów

2) Elektroradiologia, studia II stopnia – II rok studiów

3) Elektroradiologia, studia I stopnia – II, III rok studiów

4) Fizjoterapia, studia II stopnia – II rok studiów

5) Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie – II, III, IV rok studiów

6) Pielęgniarstwo, studia II stopnia – II rok studiów

7) Pielęgniarstwo, studia I stopnia – II, III rok studiów

8) Położnictwo, studia II stopnia – II rok studiów

9) Położnictwo, studia I stopnia – II, III rok studiów

 

Jednocześnie  informuję, że studenci kierunków :

1) Elektroradiologia, studia II stopnia – I rok studiów

2) Elektroradiologia, studia I stopnia – I rok studiów

3) Fizjoterapia, studia II stopnia – I rok studiów

4) Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie –I rok studiów

5) Pielęgniarstwo, studia II stopnia – I rok studiów

6) Pielęgniarstwo, studia I stopnia –I rok studiów

7) Położnictwo, studia II stopnia – I rok studiów

8) Położnictwo, studia I stopnia –I rok studiów

nadal realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej: https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/#harmonogramy

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Paweł Niemiec, prof. SUM

pielęgniarka i lekarz w pracy

Komunikat dla studentek i studentów II roku studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo

KOMUNIKAT

Studentki i Studenci II roku studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo realizujący praktykę zawodową z przedmiotu CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE – 160h dydaktycznych w ramach praktyki zawodowej muszą zrealizować 0,5 tygodnia na bloku operacyjnym (20h dydaktycznych). Student zobligowany jest do wskazania w karcie uczestnictwa w praktyce zawodowej – godzin spędzonych na bloku operacyjnym wraz z podpisem opiekuna ze strony placówki.

Powyższe zmiany związane są z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1573).

Kierownik studenckich praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo
Dr n. o zdr. Katarzyna Zborowska

 

dokument pdf z podpisem elektronicznym