zegar w stylu retro

Godziny pracy dziekanatu WLzOLD

Godziny otwarcia Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Poniedziałek: 9.00-12.00, 12.30-14.00
Wtorek: 9.00-12.00, 12.30-14.00
Środa: nieczynne
Czwartek: 9.00-12.00, 12.30-14.00, 15.30-18.00 (dyżur)
Piątek: 9.00-12.00, 12.30-14.00

[Przesłano przez: Rafał Piper]

ilustracja graficzna - połączenie obrazu wielu żarówek z obrazem w tle miasta

Informacje dla I roku WLzOLD

S T U D E N C I    I    R O K U

 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą nowoprzyjętą na I-szy rok studiów w tut. Wydziale i nie ma Pan/Pani jeszcze legitymacji studenckiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (SUM w Katowicach) proszę wpłacić 22 zł. na konto Uczelni nr

91 1050 1214 1000 0022 7104 1234

Tytuł wpłaty: WLZ opłata za legitymacje, imię, nazwisko, kierunek, rok studiów

Potwierdzenie dokonania wpłaty za legitymację studencką proszę przesłać na adres:

 

Kierunek lekarski:  

Kierunek lekarsko-dentystyczny:    

Kierunek ratownictwo medyczne:

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Zajęcia na wszystkich kierunkach Wydziału odbywają się w grupach wykładowych, seminaryjnych i ćwiczeniowych.

Przed rozpoczęciem zajęć na stronie internetowej Wydziału, ścieżka:

Strona główna SUM – STUDENT – DZIEKANATY – Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu – HARMONOGRAM

https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-lekarskiego-z-oddzialem-lekarsko-dentystycznym-w-zabrzu/

może Pan/Pani sprawdzić harmonogram/plan zajęć na semestr zimowy 2019/2020.

W pierwszym tygodniu października odbędą się tylko zajęcia w grupach wykładowych (cały rok) i szkolenie BHP (cały rok), a o tym w jakiej jest Pan/Pani grupie będzie można dowiedzieć się dopiero po zalogowaniu się do Wirtualnej Uczelni w pierwszym tygodniu października.

 

Do końca października 2019 roku należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału następujące dokumenty, które zbierane będą przez wybranych starostów roku/grup: 

– potwierdzenie wykonania szczepienia przeciwko WZW typu B (kserokopia karty szczepień, bądź kserokopia książeczki zdrowia)

– zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych lub jeżeli ktoś posiada książeczkę sanepidowską (kserokopię pierwszej strony z imieniem i nazwiskiem oraz strony, gdzie są wpisane badania lekarskie)

[Przesłano przez: Iwona Kopacka]

Uwaga

Studenci I roku w roku akademickim 2019/2020 wszystkich trybów i kierunków studiów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu informuje, że spotkanie studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z Władzami Wydziału, odbędzie się dnia 30 września 2019 roku (poniedziałek) wg następującego grafiku:

  • kierunek LEKARSKI (osoby o nazwiskach na literę od A do K) – godz. 8.30
  • kierunek LEKARSKI (osoby o nazwiskach na literę od L do Ż) – godz. 9.30
  • kierunek LEKARSKO-DENTYSTYCZNY prowadzony w j. angielskim – godz. 10.30
  • kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE – godz. 11.20
  • kierunek LEKARSKO-DENTYSTYCZNY prowadzony w j. polskim – godz. 12.15

w budynku Dziekanatu w Zabrzu, pl. Traugutta 2; IV piętro; sala Rady Wydziału.

[Przesłano przez: Iwona Kopacka]

widok korytarza, studenci przed konkursem wiedzy anatomicznej

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Anatomicznej SCAPULA AUREA 2019

W dniach 7-8 czerwca 2019 r. odbyła się XXXIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Anatomicznej SCAPULA AUREA 2019 pod Honorowym Patronatem Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego.

W konkursie wzięli udział studenci kierunków lekarskich następujących Uczelni:
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu,
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. dr hab. n. med. Janusz Dzięcioł, Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, prof. dr hab. Michał Szpinda, Prezes Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, prof. dr hab. Jerzy Walocha, Emerytowany Profesor Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. n. med. Kazimierz Jędrzejewski, były kierownik Katedry Anatomii, Prezes Wydawnictwa Edra Urban&Partner Giorgio Albonetti oraz przedstawiciele – opiekunowie studentów Uczelni medycznych.

Głównym organizatorem Konkursu była Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM w Katowicach pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Grzegorza Bajora.

zespół ratowników medycznych w akcji w zawodach symulacji medycznej SUM WARS2019

Zespół studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu zwycięzcą SUM WARS 2019

Zespół studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w składzie: Dominika Bursy (VI rok kierunku lekarskiego), Julia Latos (VI rok kierunku lekarskiego), Ewelina Jantos (VI rok kierunku lekarskiego), Jacek Jankowski (VI rok kierunku lekarskiego) oraz Kamil Indeka (III rok ratownictwa medycznego) zwyciężył w 7. Zawodach Symulacji Medycznej SUM WARS 2019, które odbyły się 26 kwietnia br. w Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Drugie miejsce zdobyli studenci V roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach: Paweł Mitura, Aleksandra Celban, Szczepan Sędek, Krzysztof Stanisławski oraz studentka II roku kierunku położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach – Marlena Podbiał.

Na trzecim miejscu uplasował się zespół studentów V roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach: Karolina Woźnica, Jakub Bielak, Katarzyna Tyrybon, Wojciech Barański oraz studentka II roku kierunku pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach – Aleksandra Czekaj.

Studenci zmierzyli się pięcioma zadaniami. W strefie przedszpitalnej musieli wdrożyć prawidłowe postępowanie u pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym. Dodatkowym utrudnieniem maskującym objawy urazu była hipoglikemia i hipotermia, w której znajdował się poszkodowany. Drugim „pacjentem” była kobieta w 38 tygodniu ciąży, zakwalifikowana do pilnego cięcia cesarskiego. Zadaniem zespołu było wykonanie prawidłowego znieczulenia zewnątrzoponowego. W trakcie znieczulania doszło u pacjentki do nagłego zatrzymania krążenia ze względu na współistniejącą chorobę genetyczną – zespół Brugadów.

Kolejnym wyzwaniem przed którym stanęły zespoły było prawidłowe postępowanie u pacjenta z urazem kręgosłupa szyjnego, w wyniku którego doszło do wstrząsu rdzeniowego oraz niedrożności dróg oddechowych spowodowanej uszkodzeniem tchawicy.

W jednym z zadań uczestniczył także pacjent standaryzowany, który zgłosił się na Izbę Przyjęć szpitala skarżąc się na ucisk w klatce piersiowej. Przyczyną dolegliwości było wystąpienie u pacjenta częstoskurczu nadkomorowego. Celem zadania było prawidłowe rozpoznanie niestabilnej tachyarytmii, wprowadzenie analgosedacji oraz wykonanie kardiowersji elektrycznej. Ostatnim wyzwaniem było zadanie medyczno-logiczne typu „escape the room” polegające na wydostaniu się z sali symulacyjnej poprzez rozwiązywanie zagadek medycznych i znajdowanie ukrytych przedmiotów stanowiących wskazówki.

Zwycięska drużyna będzie reprezentowała Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podczas ogólnopolskich zawodów w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy!

[Przesłano przez: Agata Kalafarska_Winkler]