Program stypendialny

Program stypendialny Free State of Bavaria na rok akademicki 2022/2023

Szanowni Studenci,

w imieniu Pani Prof. dr hab. n. med. Alicji Grzanki, Dziekana WNMZ oraz w związku z informacją przekazaną przez Pana Prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego, JM Rektora SUM, uprzejmie informuję, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe do programu stypendialnego Free State of Bavaria na rok akademicki 2022/2023, obejmującego dofinansowanie studiów podyplomowych (także studiów II stopnia) oraz studiów doktoranckich dla absolwentów m.in. z Polski.
Termin rejestracji upływa dnia 1 grudnia 2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.bayhost.de albo drogą elektroniczną: .

dr inż. Dagmara Dołęga
Kierownik Dziekanatu WNMZ

plakat

Noc Bibliotek już jutro!

plakat

Oddział Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie zaprasza wszystkich chętnych na Noc Bibliotek, która dobędzie się 09.10 (sobota) w godzinach 17.00 -22.00.

W tym dniu, w programie imprezy m. in.:

 • biblioteczny urbex po zmroku
 • kawę i herbatę bez ograniczeń
 • relaks na bibliotecznym tronie
 • wypożyczanie bez umawiania terminu

Życzmy wspaniałej przygody!

 

logo Uniwersytetu SUM

Komunikat w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”

Informujemy, że Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”.

Zasady przyznawania stypendiów przez Ministra Zdrowia określa:

Jednocześnie wszelkie informacje nt. ww. stypendiów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe–sportowe.

Wniosek należy składać bezpośrednio do właściwego Dziekana Wydziału, którego się jest Studentem. Wniosek winien zostać złożony przez Studenta w wersji elektronicznej, w formie edytowanej (wzór wniosku).

Do wniosku każdy Student dołącza oświadczenie (osobny plik w PDF-scan) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Ministerstwo Zdrowia zwraca szczególną uwagę na obowiązek starannego wypełnienia wniosku i załączenia kompletu wymaganych załączników, określonych w w/w Rozporządzeniu. Osiągnięcia winny zostać szczegółowo zweryfikowane pod względem fatycznym tj. czy prace w ostatecznej formie (monografie, publikacje) ukazały się do dnia 30 września br. (nie należy uwzględniać prac tylko przyjętych do druku, a nieopublikowanych).  We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2021 r.

 

 

komunikat

Komunikat Nr 1/2021/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu z dnia 27.09.2021 r.

Komunikat Nr 1/2021/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu z dnia 27.09.2021 r.
w sprawie: spotkania organizacyjnego studentów I roku kierunków prowadzonych przez Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

UWAGA!
STUDENTKI i STUDENCI I ROKU
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

w roku akademickim 2021/2022

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na spotkanie organizacyjne w dniu 5 października 2021 r. studentów I roku kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i ratownictwa medycznego, które odbędzie się według poniższego harmonogramu:

 • kierunek LEKARSKI – Nazwiska od A – M – godzina 11:00,
 • kierunek LEKARSKI – Nazwiska od N- Ż – godzina 12:30,
 • kierunek LEKARSKO-DENTYSTYCZNY – godzina 10:00,
 • ANGLOJĘZYCZNY kierunek LEKARSKO-DENTYSTYCZNY – godzina 9:00,
 • kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE – godzina 14:00

Spotkania organizacyjne odbędą się w sali 420 Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu przy Placu Traugutta 2 w Zabrzu.
Prosimy o wcześniejsze przybycie, obecność obowiązkowa.
Ze względu na sytuację epidemiczną, prosimy o przybycie w maseczkach, dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu oraz zachowanie dystansu.

Jednocześnie informujemy, że obowiązkowe szkolenie BHP odbędzie się w formie e-learningowej w okresie od 01.10-31.10. 2021 r.

Informacje dotyczące usług elektronicznych SUM dla Studentów 1-go roku znajdują się pod adresem https://student.sum.edu.pl/pierwszy-rok-w-sum/ .

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Alicja Grzanka

indeks biblioteczny

Zapraszamy studentów 1-go roku na szkolenie biblioteczne!

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza wszystkich studentów I roku na szkolenia biblioteczne on-line, które odbędą się za pośrednictwem platformy ZOOM.

W czasie szkolenia:

 • opowiemy o zasadach korzystania z czytelni oraz wypożyczalni,
 • nauczymy korzystać z bibliotecznego katalogu oraz z usługi „zdalnego dostępu do zbiorów”,
 • pokażemy jak korzystać z naszych zbiorów on-line,
 • chętni studenci będą mogli zapisać się do Biblioteki oraz zarezerwować pierwsze książki.

Na szkolenia obowiązują zapisy!

Terminy zajęć oraz formularze zapisu dostępne są pod linkami poniżej. Możliwe jest zapisanie się na kilka szkoleń.

Przed szkoleniem do osób zapisanych przez formularz zostanie przesłany mailem link do szkolenia.