uwaga

Szkolenie BHP dla Studentów 1 roku

Szanowni Studenci 1 roku WNMZ,

Przypominamy!

Studenci, którzy w roku akademickim 2020/2021 rozpoczęli studia, mają obowiązek odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy za pośrednictwem kursu udostępnionego na platformie elearningowej.

W/w szkolenia dotyczą n/w grup:

– studentów I i II stopnia
– studentów jednolitych studiów magisterskich.

Zaliczenie szkolenia wymaga:

1. Zapoznania się z prezentacją
2. Rozwiązania testu
3. Zatwierdzenie oświadczenia

UWAGA :
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy można uzupełnić do 15 stycznia 2021 r.

 

W razie watpliwości prosze o kontakt z Panią mgr Joanną Nowak, Starszym Inspektorem BHP SUM w Katowicach
email:

szczepienie COVID-19

Informacja dot. szczepień przeciw COVID-19

Szanowni Studenci,

z upoważnienia Kolegium Dziekańskiego w związku z informacją otrzymaną od Pana dr n. med. Jacka Karpe, Lekarza Naczelnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM ( ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze) uprzejmie informuję, że we wtorek 5 stycznia br. rozpoczynają się szczepienia Studentów WNMZ przeciw COVID-19.
Studenci, którzy zgłosili chęć poddania się szczepieniu i zostali przyporządkowani do SPSK Nr 1 w Zabrzu będą szczepieni według porządku alfabetycznego:
wtorek, 5 stycznia – Studenci o nazwiskach od A do B (włącznie),
środa, 6 stycznia – Studenci o nazwiskach od C do F (włącznie).

Dalszy harmonogram szczepień podamy, gdy tylko otrzymamy potwierdzenie list ze Szpitala.
Godziny szczepień od 8.00-12.00, szczepienia odbywają się w lokalizacji dawnego oddziału intensywnej terapii dziecięcej (budynek Nr 1) wejście od strony punktu pobrań (brama od ulicy 3 Maja).

UWAGA!
1) Każda osoba zgłaszająca się powinna dostarczyć załączony, wypełniony kwestionariusz aby przyspieszyć procedowanie na miejscu (załącznik).
2) Uprzejmie prosimy o sprawdzanie na bieżąco skrzynki mailowej, ponieważ informacja z potwierdzeniem terminu szczepienia będzie wysłana do Państwa drogą mailową przez Pracowników Dziekanatu WNMZ. W w/w mailu będzie podana indywidualna godzina szczepienia.

Z wyrazami szacunku,
dr inż. Dagmara Dołęga

Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

herb SUM

Komunikat Nr 8/2020 z dnia 25.11.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szanowni Państwo – Studenci, Doktoranci, Członkowie Wspólnoty Uczelni

Od dnia 30 listopada 2020 r. zaleca się:

 1. realizację w formie stacjonarnej (kontaktowej) lub hybrydowej ćwiczeń, w tym klinicznych, wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem lub zapewnienia warunków symulowanych oraz zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, tylko dla studentów ostatnich roczników każdego poziomu studiów (I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich) na wszystkich kierunkach i formach kształcenia prowadzonych w j. polskim.

  Jednocześnie, przedłuża się do odwołania zawieszenie prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej na pozostałych latach studiów każdego poziomu, na wszystkich kierunkach i formach kształcenia prowadzonych w j. polskim.

 2. realizację praktyk wakacyjnych i śródrocznych na każdym roku i poziomie studiów, zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 161/2020 z dnia 08.09.2020 r. z późn. zm. Rektora SUM.

Zajęcia w formie kontaktowej winny być realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i panujących warunków epidemicznych.
Jednocześnie rekomenduje się monitorowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej SUM dot. dalszych wytycznych odnośnie realizacji zajęć dydaktycznych.

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

 

[Przesłano przez: Justyna Bula]

Parlament Studentów RP

Konkurs Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na prace dyplomowe i rozprawy doktorskie w ramach projektu “Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów”.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu “Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów” jako zadanie zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konkursu jest promocja wysokiej jakości prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich poprzez wyróżnienie i nagrodzenie autorów najlepszych prac dyplomowych studiów I, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz rozpraw doktorskich.

W ramach konkursu Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przyzna nagrody finansowe za prace dyplomowe i rozprawy doktorskie z zakresu:

 • innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki;
 • nauki na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym);
 • edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.

Nagrody zostaną przyznane w w/w kategoriach oddzielnie za:

 • pracę dyplomową na studiach I stopnia;
 • pracę dyplomową na studiach II stopnia lub jednolitych magisterskich;
 • rozprawę doktorską.

Uczestnikami konkursu mogą być autorzy prac dyplomowych i rozpraw doktorskich, które zostały obronione w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. Prace dyplomowe i rozprawy doktorskie mogą dotyczyć wszelkich dyscyplin nauki, o ile mieszczą się w zakresie tematycznym wskazanym powyżej.

Nagrody za najlepszą pracę kończącą studia I stopnia wynoszą:
4 000 zł (I miejsce),
3 000 zł (II miejsce) lub 2 000 zł (III miejsce), za pracę magisterską to: 6 000 zł (I miejsce),
5 000 zł (II miejsce) lub 4 000 zł (III miejsce), a za pracę doktorską: 10 000 zł (I miejsce), 8 000 zł (II miejsce) i 6 000 zł (III miejsce).

Szczegółowy Regulamin konkursu znajduje się na stronie  https://konkurs.psrp.org.pl/assets/Regulamin_konkursu.pdf.

Zgłoszenia trwają do 1 listopada 2020 r.

Zapraszamy do udziału!

kultura psrp

Konkurs Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej „Aktywność kulturalna w środowisku akademickim”

Konkurs ma za zadanie nagrodzić osoby oraz organizacje i zespoły działające aktywnie na rzecz promowania kultury w środowisku akademickim.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów” jako zadanie zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Celem konkursu jest promocja aktywności kulturalnej w środowisku akademickim.

W ramach konkursu Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przyzna nagrody finansowe za wkład w rozwój kultury studentów w kategoriach:

 • osoba wyróżniająca się i zaangażowana;
 • opiekun (wsparcie studenckich aktywności kulturalnych);
 • zespół/organizacja w kategorii muzyka (np. zespół, chór);
 • zespół/organizacja w kategorii inna działalność kulturalna (np. zespół teatralny);

Nagrody dla zespołów/organizacji:

 • I miejsce – 15 000 zł,
 • II miejsce – 10 000 zł,
 • III miejsce – 5 000 zł.

Nagrody dla osób indywidualnych:

 • I miejsce – 5 000 zł,
 • II miejsce – 3 000 zł,
 • III miejsce – 2 000 zł.

Opis działalności może maksymalnie obejmować okres od 1.10.2017 r. do 30.09.2020 r.
Szczegółowy Regulamin konkursu znajduje się na stronie https://kultura.psrp.org.pl/assets/Regulamin_konkursu_kultura.pdf.

Zgłoszenia trwają do 8 listopada 2020 r. – www.kultura.psrp.org.pl.

Zapraszamy do udziału!