kobieta w rozmowie z psychologiem

TERAPIA DLA STUDENTÓW

Studentko/ Studencie

Może towarzyszy Twojemu życiu często lęk, niepokój, masz niskie poczucie swojej wartości, stale szukasz potwierdzenia siebie w różnych formach aktywności zewnętrznej, masz kolejny nieudany związek, utraconą przyjaźń, zaczynasz wchodzić w jakieś uzależnienie?

Zazwyczaj źródłem tego jest Twoja przeszłość, a zwłaszcza to co działo się w Twojej rodzinie.

Dlatego warto w czasie studiów poukładać swoją przeszłość poprzez terapię.

Czy terapia jest dla Ciebie?

Odpowiedź znajdziesz czytając książkę „Rozwinąć skrzydła”, wykonując test i słuchając audycji o terapii. Książkę, test oraz audycję znajdziesz na stronie: http://rozwinacskrzydla.pl/

Na powyższej stronie internetowej znajdują się także szczegóły związane z terapią.

Na prośbę ks. dr hab. Grzegorza Poloka, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przekazujemy powyższą informację, skierowaną do studentów.

praca przy laptopie

Zaproszenie do wzięcia udziału w webinarze #porozmawiajmyotwarcie o telemedycynie w praktyce

Serdecznie zapraszamy studentów medycyny do wzięcia udziału w webinarze „#porozmawiajmyotwarcie o telemedycynie w praktyce” organizowanym  w ramach programu Recepta na sukces i IFMSA-Poland.

Pandemia COVID-19 zmieniła obraz pracy lekarza, wymuszając zmiany w kontakcie z pacjentami oraz błyskawiczne wprowadzenie rozwiązań tele-informatycznych. Czy zostaną one z nami na stałe?

Grono ekspertów webinaru opowie na temat:

  • Aspektów prawnych związanych z telemedycyną
  • Psychologicznego aspektu w komunikacji lekarz-pacjent.
  • Komunikacji za pomocą telemedycyny –  z perspektywy lekarza jak i pacjenta
  • Miejsca telemedycyny w systemie opieki zdrowotnej. Jak wykorzystywać nowe technologie z korzyścią dla pacjenta i lekarza? Co nowego przyniesie przyszłość w rozwoju technologii telemedycznych?
  • Wyzwań komunikacyjnych i oczekiwań pacjentów wobec telekonsultacji.

W dobie zmian związanych z pandemią COVID-19  telemedycyna rozwinęła się dynamicznie i  z pewnością zostanie z nami na długo, będzie się rozwijać. To kolejne wyzwanie dla przyszłych lekarzy zarówno pod  kątem komunikacji  z  pacjentem, ale również ze względu na uwarunkowania prawne dotyczące zdalnych wizyt. Webinar będzie praktyczną dawką wiedzy dla studentów dlatego zachęcamy do uczestnictwa w nim.

Webinar jest darmowy i nie trzeba się na niego rejestrować. Więcej szczegółów na temat samego wydarzenia i ekspertów, którzy go poprowadzą w linku do wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/1031335253984545  oraz na stronie www.facebook.com/ReceptaNaSukcesMed

 

Zapraszamy!

 

logo Uniwersytetu SUM

Komunikat dla studentów I roku kierunku lekarskiego WNMZ

Szanowni Studenci,

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz aby umożliwić wszystkim Studentom uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach dydaktycznych, uprzejmie informuję, że termin rozpoczęcia zajęć został przesunięty na dzień 12 października 2020 r.

Przesunięcie terminu spowodowane jest faktem, że do dnia dzisiejszego nie wszyscy złożyli wymagany komplet dokumentów, co uniemożliwiłoby im uczestnictwo w zajęciach.

Numer albumu i numer grupy zostanie wysłany do Państwa w najbliższych dniach na adres e-mail podany w danych do rekrutacji.

Prosimy o sprawdzania poprawionego harmonogramu.

Za zaistniałe utrudnienie serdecznie przepraszamy.

Dziekanat
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Stypendium Ministra – komunikat dla studentów WNMZ

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu,

uprzejmie informujemy, iż do dnia 6 października 2020 r. do godz. 9:00 można składać wnioski o przyznanie stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2020/2021. Z uwagi na fakt, że wnioski do Ministerstwa składa się w formie dokumentu elektronicznego, prosimy o ich przekazanie drogą elektroniczną na adres e-mail: wraz z odwzorowaniem cyfrowym dokumentów, o których mowa §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1600). Skany osiągnięć z opisem, którego osiągnięcia dotyczy dany skan, prosimy przesłać jako osobny plik w formacie PDF.

Ponadto, do wniosku obowiązkowo należy dołączyć również oświadczenie studenta potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zeskanowane oświadczenia należy zapisać w formacie PDF.

indeks biblioteczny

Funkcjonowanie Biblioteki SUM od 01.10.2020 r.

Informujemy, że od 21 września 2020 r. poprzez system biblioteczny będzie można zamawiać do wypożyczenia książki. Powyższe będzie możliwe po zalogowaniu się na stronę: https://primo-48slam.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?tab=aleph_tab&sortby=rank&vid=48SLAM_VIEW&lang=pl_PL

Jednocześnie od 1 października br. zostaną wprowadzone nowe zasady korzystania z wypożyczalni oraz czytelni Biblioteki SUM w Katowicach oraz jej Oddziałach. Zasady zapewniające bezpieczeństwo jej Użytkownikom, zostaną opublikowane wkrótce na stronie internetowej:  biblioteka.sum.edu.pl.

Dodatkowo informujemy, że terminy zwrotu wypożyczonych przez czytelników książek zostają przedłużone do 30 października br.

Obecnie zachęcamy nowych Czytelników do zapisywania się do Biblioteki przez formularz elektroniczny https://aleph.sum.edu.pl/F?func=bor-new-0

Jednocześnie zachęcamy do zwrotów książek przez trezor, znajdujący się przy Oddziale w Katowicach-Ligocie, a w przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego (link do kontaktu: https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=94&Itemid=207&lang=pl)

Prosimy o obserwowanie komunikatów na stronie www.biblioteka.sum.edu.pl, a także na profilu FB Biblioteki SUM w Katowicach.