zespół ratowników medycznych w akcji w zawodach symulacji medycznej SUM WARS2019

Zespół studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu zwycięzcą SUM WARS 2019

Zespół studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w składzie: Dominika Bursy (VI rok kierunku lekarskiego), Julia Latos (VI rok kierunku lekarskiego), Ewelina Jantos (VI rok kierunku lekarskiego), Jacek Jankowski (VI rok kierunku lekarskiego) oraz Kamil Indeka (III rok ratownictwa medycznego) zwyciężył w 7. Zawodach Symulacji Medycznej SUM WARS 2019, które odbyły się 26 kwietnia br. w Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Drugie miejsce zdobyli studenci V roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach: Paweł Mitura, Aleksandra Celban, Szczepan Sędek, Krzysztof Stanisławski oraz studentka II roku kierunku położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach – Marlena Podbiał.

Na trzecim miejscu uplasował się zespół studentów V roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach: Karolina Woźnica, Jakub Bielak, Katarzyna Tyrybon, Wojciech Barański oraz studentka II roku kierunku pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach – Aleksandra Czekaj.

Studenci zmierzyli się pięcioma zadaniami. W strefie przedszpitalnej musieli wdrożyć prawidłowe postępowanie u pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym. Dodatkowym utrudnieniem maskującym objawy urazu była hipoglikemia i hipotermia, w której znajdował się poszkodowany. Drugim „pacjentem” była kobieta w 38 tygodniu ciąży, zakwalifikowana do pilnego cięcia cesarskiego. Zadaniem zespołu było wykonanie prawidłowego znieczulenia zewnątrzoponowego. W trakcie znieczulania doszło u pacjentki do nagłego zatrzymania krążenia ze względu na współistniejącą chorobę genetyczną – zespół Brugadów.

Kolejnym wyzwaniem przed którym stanęły zespoły było prawidłowe postępowanie u pacjenta z urazem kręgosłupa szyjnego, w wyniku którego doszło do wstrząsu rdzeniowego oraz niedrożności dróg oddechowych spowodowanej uszkodzeniem tchawicy.

W jednym z zadań uczestniczył także pacjent standaryzowany, który zgłosił się na Izbę Przyjęć szpitala skarżąc się na ucisk w klatce piersiowej. Przyczyną dolegliwości było wystąpienie u pacjenta częstoskurczu nadkomorowego. Celem zadania było prawidłowe rozpoznanie niestabilnej tachyarytmii, wprowadzenie analgosedacji oraz wykonanie kardiowersji elektrycznej. Ostatnim wyzwaniem było zadanie medyczno-logiczne typu „escape the room” polegające na wydostaniu się z sali symulacyjnej poprzez rozwiązywanie zagadek medycznych i znajdowanie ukrytych przedmiotów stanowiących wskazówki.

Zwycięska drużyna będzie reprezentowała Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podczas ogólnopolskich zawodów w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy!

[Przesłano przez: Agata Kalafarska_Winkler]

studenci pracujący w laboratorium nad materiałem

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wprowadza e-szpilki. To nowa jakość w zaliczeniach z anatomii

Pełna transparentność i obiektywizm, natychmiastowe wyniki, oszczędność czasu i papieru – to główne zalety nowego systemu opracowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

O zajęciach z anatomii krążą legendy. Zaliczenie tzw. szpilek, czyli praktycznego sprawdzianu wiedzy anatomicznej to dla przyszłych lekarzy być albo nie być. Doskonała znajomość ludzkiego ciała jest przecież niezbędna w tym zawodzie. To jeden z najcięższych przedmiotów na studiach. Nic dziwnego, że pozostaje w pamięci lekarzy na lata.

Studenci mają obowiązek zaliczyć kolokwium z każdej z sześciu kategorii: głowa z szyją, klatka piersiowa, brzuch z miednicą, ośrodkowy układ nerwowy oraz kończyny: górna i dolna. Każdy sprawdzian, podobnie jak końcowy egzamin składa się z dwóch części: testu teoretycznego i części praktycznej, potocznie zwanej „szpilkami”.

Zdający podchodzi do stanowiska z preparatem anatomicznym i w ciągu minuty powinien rozpoznać strukturę oznaczoną szpilką. Następnie przechodzi do kolejnego stanowiska. Nie ma możliwości powrotu do poprzedniego preparatu czy wydłużenia czasu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać za prawidłową odpowiedź w języku angielskim lub łacińskim wynosi 2 pkt. I tu zwykle pojawiał się problem. O charakterze pisma lekarzy krążą dowcipy, ale jak się okazuje nie są one pozbawione podstaw. Z odczytywaniem pisma studentów problemy mieli nawet wykładowcy. Anatomia wymaga precyzji, tymczasem ręcznie wypełniane arkusze z odpowiedziami pozostawiały wiele do życzenia.

„Standardem było, że spotykaliśmy się w gronie kilku nauczycieli i wspólnie decydowaliśmy, czy dana nazwa napisana jest poprawnie i odpowiedź można uznać. Tu liczą się szczegóły, a w odręcznym piśmie czasem trudno odróżnić poszczególne litery” – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor, Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Nigdy nie mieliśmy pewności czy mało czytelny zapis wynika z brzydkiego charakteru pisma czy też student z premedytacją wpisał nazwę niewyraźnie, bo liczył na łut szczęścia.

Od tego roku takie wybiegi nie są już możliwe. Uczelnia, jako pierwsza w Polsce, wprowadziła e- szpilki. Wchodząc do sali student zamiast kartki otrzymuje tablet. To za jego pomocą wypełnia arkusz egzaminacyjny dostępny na platformie e-learningowej. To wygoda zarówno dla zdającego, jak i wykładowców. Nie ma skreśleń i problemów z odszyfrowaniem tekstu. Do tego jest ekologicznie i oszczędnie – do tej pory sprawdzenie anatomicznej wiedzy jednego rocznika studentów wymagało zużycia ponad 10 tys. kartek papieru.

Dotychczasowe testy nowej metody egzaminowania są na tyle pozytywne, że Uczelnia postanowiła iść o krok dalej. Dzięki specjalnie opracowanym algorytmom zniknie konieczność ręcznego sprawdzania wyników przez wykładowców. Zrobi to za nich komputer i to w ciągu kilku sekund po zakończeniu sprawdzianu.

Studenci nie będą już musieli czekać na wyniki, a sam egzamin stanie się całkowicie transparentny i obiektywny. Uruchomienie ulepszonego systemu planowane jest na maj 2019 r.

Za duży sukces promocji wprowadzonego systemu sprawdzania wiedzy anatomicznej studentów zainicjowanej przez Katedrę i Zakład Anatomii Prawidłowej WLK jest przyjęcie tej formy weryfikacji wiedzy w trakcie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Anatomicznej „Scapula aurea 2019”, który odbędzie się w Katowicach w dniach 7-8.06.2019.

[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]

plakat projektu EEC Liderzy Przyszłości

Rekrutacja do projektu EEC – Liderzy Przyszłości 2019

Projekt został zainicjowany z myślą o studentach wszystkich kierunków studiów, którzy chcą uczestniczyć w XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach i go współtworzyć. Zakłada m.in. zdobycie doświadczenia przy organizacji jednego z najważniejszych wydarzeń w Europie, w którym uczestniczą tysiące osób, w tym najważniejsze osobistości z całego świata. To możliwość nawiązania interesujących kontaktów, poznania ludzi różnych kultur. Studenci, którzy zdecydują się na takie doświadczenie otrzymają certyfikat potwierdzający ich zaangażowanie w prace przy Kongresie.

Jest to inicjatywa skierowana do osób ambitnych, które nie boją się wyzwań, chcą poznać pracę przy organizacji międzynarodowych spotkań, posługują się językami obcymi. Zainteresowani mają czas do 7 kwietnia by wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej: http://www.eec-liderzy.eu/pl/, na której znajdują się również szczegółowe informacje.

W ramach projektu studenci mogą także wziąć udział w wykładach otwartych dedykowanych młodej przedsiębiorczości oraz aktywnej postawie obywatelskiej.

Przypomnijmy, że Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w dniach 13-15 maja 2019 r. w Katowicach. Eventem towarzyszącym będzie European Start-Up Days http://www.estartupdays.eu/pl/, podczas którego młodzi przedsiębiorcy mają szansę zaprezentować się przed światowej klasy ekspertami.


[Przesłano przez: Bożena Langner]

ilustracja wektorowa

Gra o karierę – Biuro Karier dla Ciebie

Informujemy, że Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni w ramach projektu „Gra o karierę – Biuro Karier dla Ciebie”, na terenie trzech Wydziałów, będzie świadczył na rzecz studentów SUM usługi z zakresu doradztwa zawodowego.

Zapraszamy wszystkich studentów na spotkania, które odbędą się w godzinach 9.00 – 14.00:
• w dniu 8 kwietnia 2019 roku w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego z Odziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu;
• w dniu 9 kwietnia 2019 roku w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach;
• w dniu 10 kwietnia 2019 roku w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.


[Przesłano przez: Dorota Turska]