logo SUM

Komunikat w sprawie ogłoszenia Zarządu Powiatu Łowickiego o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Informujemy, że Powiat Łowicki ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

Zasady przyznawania stypendium przez Zarząd Powiatu Łowickiego określa Uchwała nr 1040/2022 z dnia 13 września 2022 r.:

https://www.bip.powiat.lowicz.pl/plik,28165,uchwala-nr-1040-2022-zpl.pdf

Wnioski należy składać w terminie do dnia 10.10.2022 r. osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego, przesłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (decyduje data wpływu do Starostwa).  

Jednocześnie wszelkie informacje nt. przyznawania stypendium  oraz naboru wniosków znajdują się na stronie:

https://www.bip.powiat.lowicz.pl/238,ogloszenia-i-komunikaty.

 

[Wersja PDF do pobrania]

logo SUM

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA I ROKU

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA I ROKU

Studenci, którzy w roku akademickim 2022/2023 rozpoczną studia mają obowiązek odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy za pośrednictwem kursu udostępnionego na platformie elearningowej.

 Szkolenia dotyczą nw. grup:

– Studentów I i II stopnia,
– Studentów jednolitych studiów magisterskich,
– Studentów studiów podyplomowych,
– Doktorantów.

Zaliczenie szkolenia wymaga:

1.    Zapoznania się z prezentacją
2.    Rozwiązania testu
3.    Zatwierdzenie oświadczenia

UWAGA!

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy uzupełnić do dnia 31.10.2022 r.

LOGOWANIE:

https://elearning-stream.sum.edu.pl/login/index.php

JAK SIĘ LOGOWAĆ?

Loginem do platformy elearningowej jest numer albumu poprzedzony literą „s” (studenci) lub „d” (doktoranci) w połączeniu z domeną  @365.sum.edu.pl

Przykładowo logowanie dla studenta o numerze indeksu 12345:

Login:  

Hasło: SBHP2021

Login i hasło są wspólne dla platformy  elearningowej, Wirtualnej   Uczelni i MS Teams

Aby zmienić hasło należy wejść na stronę

https://u10.sum.edu.pl/
[1 [1]] , kliknąć na link „Odzyskiwanie hasła” i postępować   zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie

mgr inż. Ilona Babczyńska
Starszy Inspektor ds. BHP SUM w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
tel. 32 364 12 22,tel. kom. 572 067 586
e-mail:
Dane osobowe będą przetwarzane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Pełny obowiązek informacyjny na stronie: http://sum.edu.pl/rodo-poczta

logo SUM

Szkolenie BHP

Studenci, którzy w roku akademickim 2022/2023 rozpoczną studia,mają obowiązek odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy za pośrednictwem kursu udostępnionego na platformie  e-learningowej.

  Szkolenia dotyczą nw. grup:

– Studentów I i II stopnia,
– Studentów jednolitych studiów magisterskich,
– Studentów studiów podyplomowych,
– Doktorantów.

Zaliczenie szkolenia wymaga:

1.    Zapoznania się z prezentacją
2.    Rozwiązania testu
3.    Zatwierdzenie oświadczenia

 UWAGA!

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy   uzupełnić  do dnia 31.10.2022 r.

  LOGOWANIE:

https://elearning-stream.sum.edu.pl/login/index.php

JAK SIĘ LOGOWAĆ?

Loginem do platformy elearningowej jest numer albumu poprzedzony  literą „s” (studenci) lub „d” (doktoranci) w połączeniu z domeną  @365.sum.edu.pl

Przykładowo logowanie dla studenta o numerze indeksu 12345:   Login:  

  Hasło: SBHP2021

Login i hasło są wspólne dla platformy  elearningowej, Wirtualnej  Uczelni i MS Teams

Aby zmienić hasło należy wejść na stronę  https://u10.sum.edu.pl/

[1 [1]] , kliknąć na link „Odzyskiwanie hasła” i postępować  zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie
logo SUM

Legitymacja studencka – dotyczy Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Szanowni Państwo,

Przypominamy o dokonaniu obowiązkowej opłaty za wydanie legitymacji. Legitymacja niezbędna jest do założenia konta w Wirtualnej Uczelni.

W celu wydania legitymacji należy uiścić opłatę w wysokości 22 zł najpóźniej do dnia 29.09.2022 r. na poniższy numer konta:

ING BANK ŚLĄSKI

PL 43 1050 1214 1000 0023 1209 8318

Legitymacje będą wydawane od 1.10.2022 r. w Dziekanacie WNOzB.

Studenci kontynuujący naukę w SUM w Katowicach po zakończonych studiach I stopnia lub po innym kierunku na SUM, zachowują wcześniej wydaną legitymację, tym samym są zwolnieni z ww. opłaty.

plakat - noc bibliotek

Noc Bibliotek w Katowicach-Ligocie

plakat - noc bibliotek

Oddział Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ligocie zaprasza na Noc Bibliotek,
która odbędzie się 1.10.2022 (sobota), w godzinach 14.00 – 20.00.

Uwaga, studenci pierwszego roku!

 

W ten dzień będziecie mogli wypożyczyć swoje pierwsze zamówione podręczniki!

(obowiązują zapisy na )

Ponadto w programie imprezy:

  • wystawa modeli anatomicznych i preparatów muzealnych Zakładu Anatomii Katedry Nauk Podstawowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego;
  • warsztaty prozdrowotne;
  • wykłady.

Do zobaczenia!

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/3NGPjOYP2