Wprowadzone przez Dariusz Górniak

Kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy: Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Scanmed S.A.

UWAGA STUDENCI!!! Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy: Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Scanmed S.A, z siedzibą w Warszawie. Dodatkowo informujemy, że w ramach porozumienia można realizować praktykę zawodową w jednostkach należących do spółki tj.: SZPITALE: Gastromed Lublin ul. Onyksowa 10 Szpital im. Rudolfa Weigla w […]

Komunikat w sprawie ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2022/2023 dla studentów wyższych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim na uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2022/2023 dla studentów wyższych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim na uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zasady przyznawania stypendium przez Gminę Świerzawa określa: Uchwała nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Świerzawie z dnia 26 sierpnia 2021r. […]

Studenckie praktyki zawodowe w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

UWAGA STUDENCI!!! Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy: Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. Św. Jana Pawła II, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące […]