Wprowadzone przez Dariusz Górniak

ODDAJ KREW

14 listopada br. w ramach programu Stowarzyszenia IFMSA-Poland Oddział Śląsk „Zdrowie pod Kontrolą” odbędzie się akcja krwiodawstwa. Krwiobus będzie stać na parkingu przy budynku Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych Katowicach w godzinach od 8:00 do 15:00. O godzinie 15:30 w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach, w auli 113, odbędzie się wykład przygotowany przez pracowników […]

Nowy Zarząd IFMSA-Poland Oddział Śląsk

Podczas Walnych Zebrań Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Śląsk wybrano nowy Zarząd na rok akademicki 2019/2020 w składzie: Prezydent Oddziału – Martyna Moll Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu (VPE LC) – Stanisław Anczyk Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich (VPM LC) – Grzegorz Wąsowski Sekretarz Oddziału – Agnieszka Niemiec Skarbnik Oddziału – Karolina Zuber Koordynator […]

Wykaz przedmiotów wiodących dla każdego roku studiów danego kierunku

Zgodnie z Regulaminem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – § 18 ust. 11 – Wykaz przedmiotów wiodących dla każdego roku studiów danego kierunku, które nie są możliwe do powtarzania w ramach wpisu warunkowego: Kierunek farmacja I rok studiów – Chemia ogólna i nieorganiczna – I i II semestr, 100 godzin, ECTS 7 pkt. […]