Wprowadzone przez Dariusz Górniak

Komunikat Nr 1/2021 Kanclerza Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

KOMUNIKAT Nr 1/2021 Kanclerza Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 01.06.2021 r. W sprawie zasad korzystania z Domów Studenckich (DS) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2020/2021 oraz pobytu w okresie wakacyjnym  w związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiczną. Osoby zakwaterowane w DS mogą przebywać na terenie akademików należących do tego samego Zespołu […]

Dokumenty i informacje niezbędne do złożenia pracy licencjackiej lub magisterskiej 2021

Dokumenty i informacje niezbędne do złożenia pracy licencjackiej lub magisterskiej 2021   Warunkiem przystąpienia do egzaminu licencjackiego lub magisterskiego i obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej jest uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów, z wyjątkiem sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece na kierunku farmacja oraz złożenie w terminie do dnia 30 czerwca 2021 […]