Wprowadzone przez Dariusz Górniak

Komunikat w sprawie terminów składania wniosków o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”

Nawiązując do komunikatu dotyczącego możliwości ubiegania się przez Studentów SUM o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”, informujemy, że Dziekani Wydziałów SUM wyznaczyli następujące terminy składania wniosków: Studenci Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, w terminie do dnia 4 listopada br.na adres mailowy: Studenci Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, […]

Nabór wniosków do konkursu ekoMASTERS- zgłoszenia do końca października br.

Informujemy, że Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia organizuje ogólnopolski konkurs ekoMASTERS. W ramach konkursu do końca października br. można zgłaszać pomysły dotyczące sposobów zmniejszania negatywnego wpływu funkcjonowania uczelni na środowisko naturalne lub tworzenia ekologicznego modelu funkcjonowania instytucji. Szczegółowe informacje, można znaleźć pod adresem: https://ekokampus.fjk.org.pl  

Komunikat w spawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 07 października 2021 r. w spawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”, uprzejmie  informujemy, iż przedmiotowe Wnioski należy składać w wersji elektronicznej (edytowalnej) w terminie do dnia 04 listopada 2021 r. na adres: Do Wniosku każdy Student dołącza […]

Stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe / sportowe na rok akademicki 2021/2022

Szanowni Studenci! W nawiązaniu do komunikatu w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022” uprzejmie informuję, iż Studenci zainteresowani ww. stypendium powinni wysłać wniosek w formie elektronicznej (edytowalnej) wraz z oświadczeniem (osobny plik w PDF) w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 05.11.2021r. na adres Dziekanatu […]