Wprowadzone przez Dariusz Górniak

THIRD CALL FOR GENERAL POLISH LANGUAGE COURSE

THIRD CALL FOR GENERAL POLISH LANGUAGE COURSE DEAR STUDENTS! If you still haven’t decided whether to join the Polish Language Course, you should know that we give you another opportunity. We are opening Third call for free and intensive Polish language course! Are you a foreigner (you don’t have Polish citizenship)? Are you studying at […]

Dodatkowe szkolenie BHP

Dodatkowe szkolenie BHP   Uprzejmie informujemy, że dodatkowe szkolenie BHP odbędzie się w dniu 29.01.2020 r.(środa) w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18 – Aula A3, w godz.: 08:00 – 11:00.   [Przesłano przez: Tatiana Żurawska]

Przypomnienie o terminie płatności

Uprzejmie przypominamy, że termin płatności II raty z tytułu opłaty za czesne (semestr zimowy w roku akademickim 2019/20) dla studentów studiów niestacjonarnych upłynął dnia 10.12.2019r. Prosimy o niezwłoczne uregulowanie wszystkich zaległych należności. Wpłat należy dokonywać na swój indywidualny numer konta bankowego. Informacje z kwotą indywidualnego zadłużenia i numer konta bankowego mogą Państwo również uzyskać na […]

SECOND CALL FOR GENERAL POLISH LANGUAGE COURSE

SECOND CALL FOR GENERAL POLISH LANGUAGE COURSE DEAR STUDENTS! If you still haven’t decided whether to join the Polish Language Course, you should know that we give you another opportunity. We are opening Second call for free and intensive Polish language course! Are you a foreigner (you don’t have Polish citizenship)? Are you studying at […]