Wprowadzone przez

Komunikat

Szanowni Studenci, Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach w trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników rekomenduje ograniczenie bezpośrednich wizyt w Dziekanacie do minimum. Zaleca się kontakt z pracownikami Dziekanatu przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. Jednocześnie uwzględniając obecną sytuację epidemiczną, w tym częściowe prowadzenie zajęć z wykorzystaniem […]

Konferencja Międzynarodowa the 5th International Health Sciences Conference (IHSC 2021)

Szanowni Studenci, Uprzejmie informuję, że Students` Scientific Society of the Lithuanian University informuje o konferencji międzynarodowej „the 5th International Health Sciences Conference (IHSC 2021)”, adresowanej do studentów różnych kierunków medycznych i farmaceutycznych. Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 kwietnia 2021 r. Termin złożenia rejestracji upływa dnia 28 lutego 2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są pod […]

Konferencja Międzynarodowa the 5th International Health Sciences Conference (IHSC 2021)

Szanowni Studenci, Uprzejmie informuję, że Students` Scientific Society of the Lithuanian University informuje o konferencji międzynarodowej „the 5th International Health Sciences Conference (IHSC 2021)”, adresowanej do studentów różnych kierunków medycznychi farmaceutycznych. Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 kwietnia 2021 r. Termin złożenia rejestracji upływa dnia 28 lutego 2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem […]

Stypendium dla studentów kierunku pielęgniarstwo

Szanowni Studenci, Uprzejmie informuję, że Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2020/2021 dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo. Stypendium w wysokości do 1.000 zł. miesięcznie przyznawane jest studentowi na okres 4 miesięcy tj. od 1 marca 2021r. do 30 czerwca 2021r., który spełnia łącznie nastepujące warunki: Jest studentem […]