Wprowadzone przez Paweł Zaręba

Kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Bonifraterskim Centrum Medycznym, z siedzibą we Wrocławiu

UWAGA STUDENCI!!! Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy: Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Bonifraterskim Centrum Medycznym, z siedzibą we Wrocławiu. Dodatkowo informujemy, że w ramach porozumienia można realizować praktykę zawodową w jednostkach należących do spółki tj.: Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział w Katowicach ul. […]

Komunikat w sprawie ogłoszenia Zarządu Powiatu w Jaśle o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Jaśle ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. Zasady przyznawania stypendium przez Zarząd Powiatu w Jaśle określa Uchwała Nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019r: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/xv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-26-sierpnia-2019-roku oraz Uchwała Nr XLIX/337/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 sierpnia […]

Komunikat w sprawie ogłoszenia Burmistrza Miasta Wojcieszów o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2022/2023 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim

Informujemy, że Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2022/2023 dla studentów studiów wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim na uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.   Zasady przyznawania stypendium przez Gminę Wojcieszów określa Zarządzenie nr 0050.495.2022 Burmistrza Miasta Wojcieszów wraz z załącznikami: https://gminawojcieszow.bipgmina.pl/wiadomosci/9871/wiadomosc/637061/zarzadzenie_nr_00504952022_z_dnia_27_czerwca_2022_r   Jednocześnie wszelkie informacje […]

Wydanie specjalne w czasopiśmie Biomedicines

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, że Pani dr hab. n. med. Joanna Gola, prof. SUM wraz z Panią dr hab. n. farm. Barbarą Strzałką – Mrozik i Panią dr hab. n. med. Aleksandrą Mielczarek – Palacz zostały Gościnnym Edytorem wydania specjalnego pt. „Advanced Research in Molecular Biology and Immunology of Gynecological Cancers”, w czasopiśmie Processes (IF […]

Komunikat Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie programu stypendialnego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Informujemy, że Województwo Mazowieckie w roku akademickim 2022/2023 kontynuuje realizację programu stypendialnego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Warunki przyznawania stypendium zostały określone w „Regulaminie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim” przyjętym uchwałą nr 50/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021r., zmienioną uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 131/21 z […]