Wprowadzone przez Paweł Zaręba

Wydanie specjalne w czasopiśmie Processes

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, że Pani prof. dr hab. Alina Pyka-Pająk została Gościnnym Edytorem wydania specjalnego „Studies of the Dosage Form and Stability of the Drug by Various Techniques„ w czasopiśmie Processes (IF = 2.753). Termin nadsyłania prac mija 31 stycznia 2022 roku. Link do strony wydawnictwa: https://www.mdpi.com/journal/processes/special_issues/Stability_Drug .

W sprawie: wydawania Dyplomów Ukończenia Studiów, Absolwentom kierunku farmacja, w roku akademickim 2020/2021

INFORMACJA z dnia 26.04.2021 r. w sprawie: wydawania Dyplomów Ukończenia Studiów, Absolwentom kierunku farmacja, w roku akademickim 2020/2021. UWAGA ABSOLWENCI KIERUNKU FARMACJA !!! DYPLOMY UKOŃCZENIA STUDIÓW BĘDĄ WYDAWANE W DNIU 29.04.2021 r.,  od godz. 8.00 Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną Dyplomy Ukończenia Studiów Absolwentom kierunku: farmacja, w roku akademickim 2020/2021 będą wydawane  w ww. dniu, […]

Informacja z dnia 21.04.2021 r. dla Studentów V-go roku kierunku FARMACJA

W nawiązaniu do KOMUNIKATU NR 7/2021 z dnia 10.03.2021 r. Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, uprzejmie informujemy, iż na stronie: student.sum.edu.pl w zakładce Praktyki – Farmacja 6-miesięczna praktyka została umieszczona LISTA APTEK z którymi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podjął współpracę w zakresie realizacji sześciomiesięcznych praktyk zawodowych. W przypadku wyboru apteki z listy, wniosek […]

Komunikat Nr 13/2021 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 15.04.2021 r.

Komunikat Nr 13/2021 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 15.04.2021 r. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju przedłużam do dnia 25 kwietnia 2021 r. decyzję ogłoszoną Komunikatem Nr 12/2021 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie prowadzenia oraz zawieszenia zajęć dydaktycznych,  praktyk wakacyjnych, śródrocznych i staży, na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia. Rektor […]

Wydanie specjalne w czasopiśmie Processes

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, że Pani prof. dr hab. Alina Pyka-Pająk została Gościnnym Edytorem wydania specjalnego „Studies of the Dosage Form and Stability of the Drug by Various Techniques„ w czasopiśmie Processes (IF = 2.753). Termin nadsyłania prac mija 31 stycznia 2022 roku. Link do strony wydawnictwa: https://www.mdpi.com/journal/processes/special_issues/Stability_Drug