logo SUM

Uwaga! Kolejna zawarta Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych – ŁUBINOWA 3

UWAGA STUDENCI!!!

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a ŁUBINOWA 3 Sp. z o.o. w Katowicach, ul. Łubinowa 3, 40-647 Katowice

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu

i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.

 

Dane wysyłającego:
Marta Kłak-Próżny