logo SUM

IX Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych.

Informujemy, że w dniach 7-9 grudnia 2023 r. odbędzie się IX Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

W ramach Sesji będą odbywały się sekcje referatowe, które prowadzone będą w 7 blokach tematycznych:

  • Architektury i Budownictwa,
  • Chemiczny,
  • Ekonomiczno-Prawny,
  • Roślinno-Przyrodniczy,
  • Techniczny,
  • Zwierzęcy,
  • Biomedyczny.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.

Streszczenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2023 r., wg wzoru zamieszczonego w Regulaminie IX Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zamieszczone streszczenia zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Jedno Studenckie Koło Naukowe może przesłać maksymalnie trzy zgłoszenia. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem Sesji dostępne będą od dnia 20 czerwca 2023 r. na stronie internetowej www.osskn.zut.edu.pl. Wszelkie pytania proszę przesłać na adres e-mail: , lub telefonicznie pod numerami telefonu:

– dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUT – Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego ruchu naukowego, tel. 91 449 67 10;

– mgr Ewelina Kurpiewska – Zastępca kierownika Działu ds. Studenckich, tel. 91 449 45 93.


Dane wysyłającego:
Natalia Stolecka