logo SUM

Kolejna umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych – Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział w Łodzi.