logo SUM

Kolejne umowy ramowe w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych.

UWAGA STUDENCI !

Informujemy, iż zostały zawarte kolejne Umowy ramowe w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a:

  • SP ZOZ Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej,
    Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko Biała,
  • SP ZOZ w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta
na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.


Dane wysyłającego:
Marta Kłak-Próżny