UWAGA STUDENCI !

Informujemy, iż zostały zawarte kolejne Umowy ramowe w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Bonifraterskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. Oddział w Łodzi, ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta
na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.


Dane wysyłającego:
Marta Kłak-Próżny