UWAGA STUDENCI!

Informujemy, że w związku z naborem wniosków w ramach kolejnej edycji programu „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki termin składania wniosków do Studenckiego Towarzystwa Naukowego upływa dnia 31 października 2023 r.

Wygenerowane w systemie OSF wnioski należy przesłać na adres

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje


Przesłano przez:
Nikola Chmielewska