Zdjęcie/Photo of: Dr n. med. Kornelia Kuźnik-Trochy

Dr n. med. Kornelia Kuźnik-Trocha
laureatką konkursu NCN MINATURA 7

Z radością informujemy, że Pani dr n. med. Kornelia Kuźnik-Trocha, adiunkt badawczo-dydaktyczny Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej
i Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydziału Nauk Farmaceutycznych
w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uzyskała grant o wartości 49 500 zł w ramach konkursu MINIATURA 7 Narodowego Centrum Nauki. Dofinansowanie na realizację pojedynczego działania naukowego otrzymał projekt SUM autorstwa Pani dr Kuźnik-Trocha pt. „Ocena zmian osoczowego profilu proteoglikanów uwalnianych z macierzy kostno-stawowej u dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, w przebiegu leczenia etanerceptem”, zgłoszony w obszarze badawczym nauki
o życiu.Celem konkursu MINIATURA jest finansowe wsparcie działania naukowego, służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W ramach projektu środki finansowe mogą być przeznaczone na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze czy wyjazdy konsultacyjne.

W konkursie można uzyskać od 5 000 do 50 000 zł.


Dane wysyłającego:
Aneta Roślicka