W listopadzie br. ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA) wprowadził nowe wskaźniki charakteryzujące proces przejścia między studiami I oraz II stopnia. Wskaźniki te będą prezentowane na trzech poziomach: programu studiów, uczelni i ogólnopolskim.

System ELA to niezastąpione narzędzie do monitorowania dalszych losów zawodowych absolwentów. Zachęcamy wszystkich studentów do korzystania z systemu ELA, ponieważ zapewnia on wartościowe informacje na temat kontynuacji nauki na wyższym poziomie edukacji oraz analizę skuteczności uczelni w tym procesie.

https://ela.nauka.gov.pl/pl