Symbolic miniature of specific dean's office

Komunikat Nr 1 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 22.01.2024 r.

Komunikat Nr 1 z dnia 22.01.2024 r.

dla studentów V roku kierunku farmacja Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM, którzy po obronie pracy dyplomowej będą realizować sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w zakładce Student SUM- WNF – Praktyki – Farmacja 6mies. praktyka został zamieszczony Wykaz aptek z terenu województwa śląskiego do wyboru jako miejsce realizacji sześciomiesięcznej praktyki zawodowej.

Wnioski o skierowanie na realizację praktyki zawodowej w aptece (wzór stanowi Załącznik Nr 1                    do Regulaminu odbywania sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece…) należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM przy ulicy Jedności 8 w Sosnowcu w terminie do dnia 30.04.2024 r. – osobiście lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku pytań, proszę o kontakt z Panią Anną Krzywkowską – Pracownikiem Dziekanatu Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM (tel. 32 364 11 26, e-mail: ).

Dr n. med. Robert Kubina

Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach