Wprowadzone przez Paweł Zaręba

Stypendium Ministra-komunikat dla studentów WNMK

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o przyznanie stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2020/2021 należy przesłać w terminie do dnia 5 października br. Z uwagi na fakt, że wnioski do Ministerstwa składa się w formie dokumentu elektronicznego, prosimy o ich przekazanie drogą elektroniczną na adres e-mail: wraz z odwzorowaniem cyfrowym […]

Procedura w sprawie zasad bezpieczeństwa realizacji procesu dydaktycznego i działalności naukowo-badawczej w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szanowni Państwo – Studenci, Doktoranci, Członkowie Wspólnoty Uczelni, Od dnia 01.10.2020 r. proces dydaktyczny na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach będzie prowadzony w formie mieszanej. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na zajęciach prowadzonych stacjonarnie zawarte zostały w „ Procedurze w sprawie zasad bezpieczeństwa realizacji procesu dydaktycznego i działalności w obiektach Śląskiego […]

Komunikat Nr 6/2020 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 24.09.2020 r

Komunikat Nr 6/2020 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 24.09.2020 r. w sprawie spotkania organizacyjnego studentów I roku kierunków prowadzonych przez Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach UWAGA STUDENCI I ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego […]

STYPENDIUM MINISTRA

SZANOWNI STUDENCI! Uprzejmie informujemy, iż wnioski o przyznanie stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2020/2021 należy przesłać w terminie do dnia 2 października br. Z uwagi na fakt, że wnioski do Ministerstwa składa się w formie dokumentu elektronicznego, prosimy o ich przekazanie drogą elektroniczną na adres e-mail: wraz z […]

Wolne stanowiska pracy – Areszt Śledczy w Poznaniu

Obecnie Areszt Śledczy w Poznaniu posiada następujące wolne stanowiska pracy: – młodszy pielęgniarz/młodsza pielęgniarka – młodszy ratownik medyczny – młodszy asystent (lekarz) Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pan kpt. Paweł Świetlik, Specjalista Działu Kadr i Płac Aresztu Śledczego w Poznaniu (tel.61-8568-322, e-mail: )