Wprowadzone przez Paweł Zaręba

Obowiązkowe praktyki zawodowe

W związku z niepokojącymi informacjami otrzymywanymi od studentów SUM o konieczności dokonywania opłat za realizację obowiązkowych praktyk zawodowych wynikających z programu studiów, w niektórych podmiotach leczniczych informujemy, że Uczelnia każdorazowo kieruje pisma do szpitali wskazując, że taka praktyka nie powinna mieć miejsca. Również Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki Ministerstwa Zdrowia w odpowiedzi na prośbę Prezydenta […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kierunku lekarskiego

Informujemy, że Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Pomoc materialna w wysokości 2.000 zł będzie przyznana maksymalnie na okres 9 miesięcy – od października do czerwca każdego roku studiów. Wniosek należy złożyć w terminie do 11 września 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Limanowej. […]

W sprawie wydawania dyplomów ukończenia studiów

Komunikat Nr 4/2020 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 04.08.2020 r. w sprawie wydawania dyplomów ukończenia studiów Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 77 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) w zakresie terminu wydania […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego

Informujemy, że Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego. Stypendium będzie przyznawane przez okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. W przypadku studentów V roku studiów, stypendium może być przyznane na okres obejmujący kształcenie na V i VI roku studiów. Wysokość stypendium […]

Brak prądu – Komunikat Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Szanowni Studenci, W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi, uprzejmie informuję, że w dniach 5 i 6 sierpnia w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach zostanie wyłączone zasilanie w energię elektryczną. W związku z powyższym, na ten czas przygotowaliśmy dla Państwa stanowiska obsługi w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach przy ul. Medyków 8B […]