DS Sosnowiec

Informacja o DS – II NABÓR

PRZYDZIAŁ MIEJSC W DOMU STUDENTA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 – II NABÓR!!

W załączeniu została umieszczona lista osób, którym zostało przyznane miejsce w Domu Studenta w II naborze w roku akademickim 2019/2020. Uprzejmie proszę wszystkie osoby znajdujące się na liście o informację, czy będą korzystały z tego miejsca czy rezygnują z Domu Studenta, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 20 września 2019 r. na adres mailowy:  .

Brak odpowiedzi w w/w terminie potraktowany będzie jako rezygnacja z miejsca w Domu Studenta.

[Przesłano przez: Dagmara Komoder]

20190918_Lista – przydział miejsc

 

Dom Studenta - Zabrze

Przydział miejsca w Domu Studenta WZP/WLZ

U W A G A !

STUDENCI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
I WYDZIAŁU ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYTOMIU
ubiegający się o przydział miejsca w Domu Studenta
w roku akademickim 2019/2020

składają wnioski o przydział miejsca w Domu Studenta

w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,
41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2, pok. nr 405, IV piętro
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki
w godzinach od 9.00 do 14.00
tel. (32) 370 52 62,(32) 370 52 42
e-mail: ,

w terminie do 30 sierpnia 2019 r.

UWAGA!
W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w DS należy powiadomić Dziekanat w terminie natychmiastowym.

DS Katowice-Ligota

Przydział miejsca w Domu Studenta WNoZ/WLK

U W A G A !

STUDENCI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W KATOWICACH ORAZ WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU W KATOWICACH
ubiegający się o przydział miejsca w Domu Studenta
w roku akademickim 2019/2020

składają wnioski o przydział miejsca w terminie
do 14 sierpnia 2019 r.

w Administracji DS przy ul. Medyków 12A, DS. nr 1
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00,
tel. (32)20-88-582

UWAGA!!!

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w DS należy powiadomić Administrację DS w terminie natychmiastowym.

Wzór obowiązującego wniosku