Komunikat w sprawie realizacji praktyk zawodowych w aptekach

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 26.03.2020 r. do studentów kierunku farmacja w sprawie realizacji praktyk zawodowych w aptekach

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiczną, działając w oparciu o § 3 ust. 3 Zarządzenia Rektora Nr 42/2020 z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z późn. zm., przy uwzględnieniu stanowiska Ministerstwa Zdrowia z dnia 25.03.2020 r. informuję, że celem umożliwienia zakończenia praktyk niezbędne jest porozumienie opiekuna praktyki i praktykanta do wykorzystania metod nauczania na odległość, do zaliczenia programów praktyk w części teoretycznej.

W tej sytuacji w przypadku zamiaru skorzystania przez Państwa z tej formy zaliczenia niezbędnym jest przesłanie stosownego wniosku zawierającego akceptację opiekuna praktyki, celem spełnienia wymogu, o którym mowa  w § 8 ust. 4 Rozporządzenia Ministra  Zdrowia  16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece. Jednocześnie nadmieniam, że dla usprawnienia powyższego wnioski proszę składać w formie elektronicznej, w brzmieniu załączonym do niniejszego komunikatu. Przesłany przez Studenta Opiekunowi wniosek zostaje skierowany po przedstawieniu opinii bezpośrednio do Koordynatora Praktyk zawodowych.

Natomiast wszystkie szczegółowe komunikaty w zakresie technicznym i organizacyjnym zostaną podane przez Profesora Pawła Olczyka – Koordynatora , na stronie https://student.sum.edu.pl/ . Proszę o bieżące zapoznawanie się z ich treścią.

Podkreślam, że skorzystanie z przedstawionej propozycji uzależnione jest wyłącznie od Państwa decyzji, niemniej jednak taka forma umożliwi zakończenie praktyk w terminie oraz otrzymanie dyplomu, a tym samym uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Studenci, którzy nie skorzystają z przedstawionej propozycji, będą kontynuować praktyki po odwołaniu stanu epidemii a tym samym dokumenty potwierdzające zakończenie kształcenia otrzymają w późniejszym termie.

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk


DOKUMENTY:

  1. Treść komunikatu
  2. Zarządzenie nr 48 z dn. 25 marca 2020 Rektora SUM
  3. Wniosek o nauczanie zdalne (dokument MS Word do wypełnienia)
obrazek szkolenie warsztaty

Pomoc w wyszukiwaniu publikacji do prac

Szanowni Studenci SUM,
Ponieważ obecnie budynki naszych bibliotek są zamknięte, wprowadzamy zdalną pomoc przy wyszukiwaniu literatury dla osób piszących prace licencjackie, magisterskie itp.
Wysyłając maila (na adres ) wraz z tematem pracy, latami za które szukacie materiałów i językami w jakich szukacie, możecie uzyskać pomoc w postaci:
– wskazania odpowiednich baz do szukania literatury, dostępnych dla Was z domu przez usługę PROXY,
– ulotek pomocniczych do baz,
– odpowiednio dobranych przez nas haseł, które należy wpisać w bazy w celu wyszukania konkretnej literatury,
– instrukcji w jaki sposób otrzymać pełne teksty publikacji w formie plików PDF.

WAŻNE: aby uzyskać pomoc piszcie do nas z adresu, który podaliście nam jako kontaktowy zapisując się do którejkolwiek z naszych bibliotek, lub z adresu w domenie @365.sum.edu.pl.

Pozdrawiamy,
Biblioteka SUM, Katowice ul. Warszawska 14.

[Przesłano przez: Anna Tyczka]

coronavirus

Komunikat Dziekan WNF