kobieta w rozmowie z psychologiem

TERAPIA DLA STUDENTÓW

Studentko/ Studencie

Może towarzyszy Twojemu życiu często lęk, niepokój, masz niskie poczucie swojej wartości, stale szukasz potwierdzenia siebie w różnych formach aktywności zewnętrznej, masz kolejny nieudany związek, utraconą przyjaźń, zaczynasz wchodzić w jakieś uzależnienie?

Zazwyczaj źródłem tego jest Twoja przeszłość, a zwłaszcza to co działo się w Twojej rodzinie.

Dlatego warto w czasie studiów poukładać swoją przeszłość poprzez terapię.

Czy terapia jest dla Ciebie?

Odpowiedź znajdziesz czytając książkę „Rozwinąć skrzydła”, wykonując test i słuchając audycji o terapii. Książkę, test oraz audycję znajdziesz na stronie: http://rozwinacskrzydla.pl/

Na powyższej stronie internetowej znajdują się także szczegóły związane z terapią.

Na prośbę ks. dr hab. Grzegorza Poloka, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przekazujemy powyższą informację, skierowaną do studentów.

praca przy laptopie

Zaproszenie do wzięcia udziału w webinarze #porozmawiajmyotwarcie o telemedycynie w praktyce

Serdecznie zapraszamy studentów medycyny do wzięcia udziału w webinarze „#porozmawiajmyotwarcie o telemedycynie w praktyce” organizowanym  w ramach programu Recepta na sukces i IFMSA-Poland.

Pandemia COVID-19 zmieniła obraz pracy lekarza, wymuszając zmiany w kontakcie z pacjentami oraz błyskawiczne wprowadzenie rozwiązań tele-informatycznych. Czy zostaną one z nami na stałe?

Grono ekspertów webinaru opowie na temat:

  • Aspektów prawnych związanych z telemedycyną
  • Psychologicznego aspektu w komunikacji lekarz-pacjent.
  • Komunikacji za pomocą telemedycyny –  z perspektywy lekarza jak i pacjenta
  • Miejsca telemedycyny w systemie opieki zdrowotnej. Jak wykorzystywać nowe technologie z korzyścią dla pacjenta i lekarza? Co nowego przyniesie przyszłość w rozwoju technologii telemedycznych?
  • Wyzwań komunikacyjnych i oczekiwań pacjentów wobec telekonsultacji.

W dobie zmian związanych z pandemią COVID-19  telemedycyna rozwinęła się dynamicznie i  z pewnością zostanie z nami na długo, będzie się rozwijać. To kolejne wyzwanie dla przyszłych lekarzy zarówno pod  kątem komunikacji  z  pacjentem, ale również ze względu na uwarunkowania prawne dotyczące zdalnych wizyt. Webinar będzie praktyczną dawką wiedzy dla studentów dlatego zachęcamy do uczestnictwa w nim.

Webinar jest darmowy i nie trzeba się na niego rejestrować. Więcej szczegółów na temat samego wydarzenia i ekspertów, którzy go poprowadzą w linku do wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/1031335253984545  oraz na stronie www.facebook.com/ReceptaNaSukcesMed

 

Zapraszamy!

 

komunikat

Komunikat Nr 8/2020 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 05.10.2020 r.

Komunikat Nr 8/2020
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
z dnia 05.10.2020 r.

w sprawie praktyk zawodowych na kierunku Kosmetologia II rok I stopnia
i Kosmetologia I rok II stopnia

Uprzejmie informuję, iż wnioski o wyrażenie zgody na realizację praktyki wraz z potwierdzeniem przyjęcia na praktykę (Załącznik nr 6) należy przesłać na adres e-mail: w terminie najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki.

Terminową realizację praktyk gwarantuje jej rozpoczęcie do dnia 30.10.2020r.

O terminie wydawania dzienników praktyk oraz dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia praktyki zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

Dokumentacja dotycząca praktyk zawodowych zamieszczona jest na stronie internetowej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ścieżka dostępu:  Student → Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu → Druki do pobrania

Wszelkich informacji związanych z praktykami udziela Pracownik Dziekanatu Pani mgr Dagmara Komoder tel. 32/ 364-11-32.

komunikat

Egzamin komisyjny

EGZAMIN KOMISYJNY z przedmiotu: Biomateriały w medycynie, dla studenta I roku, kierunku Biotechnologia medyczna, studia II stopnia odbędzie się w dniu 05.10.2020r. o godz. 10:00.

Egzamin zostanie przeprowadzony w formie ustnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach za pośrednictwem platformy e-learningowej Microsoft Teams.

 

[Przesłano przez: Agnieszka Markowska]

komunikat

Komunikat Nr 7/2020 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 25.09.2020 r

Komunikat Nr 7/2020
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
z dnia 25.09.2020 r.


w sprawie wydawania Dzienniczków Praktyk Zawodowych w Aptece

Biorąc pod uwagę Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r., w sprawie praktyki zawodowej w aptece, student kierunku farmacja zobowiązany jest po wykonaniu i obronie pracy magisterskiej do odbicia stażu w wybranych, pozytywnie zaopiniowanych aptekach. Przebieg praktyki tj. wykonywanie czynności praktycznych oraz nabywanie umiejętności student odnotowuje w Dzienniczku Praktyk.

U W A G A
STUDENCI VI ROKU KIERUNKU FARMACJA

Wydawanie dokumentów dla studentów kierunku farmacja tj. Dzienniczka Praktyk Zawodowych w Aptece, odbędzie się w kampusie A w pokoju nr 5 (Dziekanat) przy  ul. Jedności 8, z uwzględnieniem zasady, że do pomieszczenia wchodzi się wyłącznie pojedynczo, w następujących dniach:

  1. 29.09.2020 r., w godz.: od 8:30 do 15:00Nazwiska od B – K
  2. 30.09.2020 r., w godz.:  od 8.30 do 15:00Nazwiska od L – Ż

Zważając na aktualną sytuację sanitarno-epidemiczną, prosimy o przybycie w maseczkach, dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu oraz zachowanie odległości 2 metrów.

Powyższe pozwoli na zapewnienie właściwej organizacji i bezpiecznych warunków.

Prodziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. farm. Ewa Chodurek