Informacja – „Role of Polyphenols and Other Phytochemicals in Prevention and Therapy of Civilization Diseases II”

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że Pan dr Robert Kubina oraz Pani dr hab. Agata Kabała-Dzik zostałi Gościnnymi Edytorami, wydania specjalnego „Role of Polyphenols and Other Phytochemicals in Prevention and Therapy of Civilization Diseases II ” w czasopiśmie Molecules (IF = 4.411). Termin nadsyłania prac mija 30 kwietnia 2022 roku.

plakat

Noc Bibliotek już jutro!

plakat

Oddział Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie zaprasza wszystkich chętnych na Noc Bibliotek, która dobędzie się 09.10 (sobota) w godzinach 17.00 -22.00.

W tym dniu, w programie imprezy m. in.:

  • biblioteczny urbex po zmroku
  • kawę i herbatę bez ograniczeń
  • relaks na bibliotecznym tronie
  • wypożyczanie bez umawiania terminu

Życzmy wspaniałej przygody!

 

logo Uniwersytetu SUM

Komunikat w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”

Informujemy, że Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”.

Zasady przyznawania stypendiów przez Ministra Zdrowia określa:

Jednocześnie wszelkie informacje nt. ww. stypendiów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe–sportowe.

Wniosek należy składać bezpośrednio do właściwego Dziekana Wydziału, którego się jest Studentem. Wniosek winien zostać złożony przez Studenta w wersji elektronicznej, w formie edytowanej (wzór wniosku).

Do wniosku każdy Student dołącza oświadczenie (osobny plik w PDF-scan) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Ministerstwo Zdrowia zwraca szczególną uwagę na obowiązek starannego wypełnienia wniosku i załączenia kompletu wymaganych załączników, określonych w w/w Rozporządzeniu. Osiągnięcia winny zostać szczegółowo zweryfikowane pod względem fatycznym tj. czy prace w ostatecznej formie (monografie, publikacje) ukazały się do dnia 30 września br. (nie należy uwzględniać prac tylko przyjętych do druku, a nieopublikowanych).  We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2021 r.

 

 

logo Uniwersytetu SUM

Leki dostępne bez recepty, suplementy diety – audycja Radio Piekary i SUM

W audycji przygotowanej wspólnie przez Radio Piekary i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach gośćmi Pani Grażyny Michelli byli  dr hab. n. farm. Artur Beberok, prof. SUM i dr n. farm. Jakub Rok z Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków.

Temat przewodni audycji: LEKI DOSTĘPNE BEZ RECEPTY, SUPLEMENTY DIETY

Zapraszamy do posłuchania!

 

https://pl-pl.facebook.com/radiopiekary/videos/453516732604598/

 

egzamin

Egzamin komisyjny – Biochemia

Szanowni Państwo,
Egzamin komisyjny – Biochemia

EGZAMIN KOMISYJNY z przedmiotu: Biochemia, dla studentów II roku, kierunku farmacja odbędzie się w dniu 20.09.2021 r. o godz. 9:00

Egzamin zostanie przeprowadzony w formie ustnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Dziekanat
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM