Uwaga

Praktyki zawodowe (wakacyjne)

Uprzejmie informujemy, że Wnioski o skierowanie na realizację praktyki zawodowej, zawierające w swej treści potwierdzenie przyjęcia studenta na praktykę przez Jednostkę wraz z Harmonogramem praktyki  należy składać w formie papierowej w Dziekanacie Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2021 r. Wnioski zbiorczo zostaną przekazane do opinii właściwych Opiekunów Praktyk.

Wzory powyższych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w Serwisie Studenta (www.student.sum.edu.pl) w zakładce Praktyki.

Jednocześnie, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wprowadzonym Decyzją Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w dniu 16.02.2021 r. Wydziałowym Regulaminem Praktyk Zawodowych.

W przypadku pytań dotyczących realizacji praktyki proszę o kontakt z właściwym Opiekunem Praktyki – w sprawach merytorycznych lub Pracownikiem Dziekanatu – w zakresie formalno-prawnego uregulowania kwestii praktyki.

Informacje dotyczące danych Opiekunów Praktyk oraz Pracowników Dziekanatu odpowiedzialnych za administracyjną obsługę praktyk znajdują się także w zakładce Praktyki.

Z wyrazami szacunku,

Dr n. med. Robert Kubina
Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Życzenia Noworoczne z Uniwersytetu w Tajlandii

Uwaga

Konferencja „Wyzwania współczesnej onkologii”

Uwaga

Komunikat Nr 5/2021 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 26.01.2021 r.

Komunikat Nr 5/2021
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 26.01.2021 r.

w sprawie praktyk zawodowych dla studentów I roku kierunku kosmetologia II stopnia

Uprzejmie informuję, iż wnioski o skierowanie na realizację praktyki zawodowej wraz z harmonogramem praktyk należy przesłać do Opiekuna Praktyk Zawodowych – Pani dr n. med. Agnieszki Lubczyńskiej, poprzez Platformę e-learningową SUM, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2021 r.
O terminie wydawania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia praktyki zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.
Dokumentacja dotycząca praktyk zawodowych zamieszczona jest na stronie internetowej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Ścieżka dostępu: Student > Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu > Druki do pobrania

Praktyki zawodowe powinny zostać zrealizowane do końca semestru letniego tj.13.06.2021 r. w roku akademickim 2020/2021.
Wszelkich informacji związanych z praktykami udziela Pracownik Dziekanatu Pani Agnieszka Markowska tel. 32 364 11 29
Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka

Uwaga

Komunikat Nr 4/2021 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 26.01.2021 r.

Komunikat Nr 4/2021
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 26.01.2021 r.

w sprawie praktyk zawodowych dla studentów III roku kierunku kosmetologia I stopnia

Uprzejmie informuję, iż wnioski o skierowanie na realizację praktyki zawodowej wraz z harmonogramem praktyk należy przesłać do Opiekuna Praktyk Zawodowych – Pani dr n. med. Magdaleny Jurzak, poprzez Platformę e-learningową SUM, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2021 r.
O terminie wydawania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia praktyki zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.
Dokumentacja dotycząca praktyk zawodowych zamieszczona jest na stronie internetowej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Ścieżka dostępu: Student > Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu > Druki do pobrania

Praktyki zawodowe powinny zostać zrealizowane do końca semestru letniego tj.13.06.2021 r. w roku akademickim 2020/2021.

Wszelkich informacji związanych z praktykami udziela Pracownik Dziekanatu Pani Agnieszka Markowska tel. 32 364 11 29
Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka