zegar w stylu retro

I rok – szkolenie BHP WNMZ

Informujemy iż obowiązkowe szkolenia BHP dla studentów I roku Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu odbędą się 3 października w Sali audytoryjnej A21 w Budynku nr IV w Zabrzu-Rokitnicy ul. Jordana 19:

Kierunek lekarski (osoby o nazwiskach A – K) – 8.00-11.00
Kierunek lekarski (osoby o nazwiskach L – Ź) – 11.30-14.30
Kierunek ratownictwo medyczne – 15.00-18.00
Kierunek lekarsko-dentystyczny – 15.00-18.00

[Przesłano przez: Rafał Piper]