zrzut ekranu logowania do platformy U10

Wirtualna Uczelnia w nowej odsłonie

Miło jest nam poinformować Państwa, że z dniem 27.09.2019 została uruchomiona usługa nowego Wirtualnego Dziekanatu. Jest on części wdrażanego obecnie w naszej Uczelni systemu Uczelnia10, przeznaczonego do kompleksowej obsługi procesów dydaktycznych. Jeżeli napotkacie Państwo na jakiekolwiek trudności prosimy o ich zgłaszanie na adres – w przypadku zaistnienia błędu, na bieżąco będziemy przekazywać informację do producenta oprogramowania.

Jak zatem zalogować się do Wirtualnej Uczelni?

 1. Wirtualna Uczelnia dostępna jest pod adresem https://u10.sum.edu.pl
 2. Loginem do Wirtualnej Uczelni jest numer albumu poprzedzony literą “s” (studenci) lub “d” (doktoranci) w połączeniu z domeną @365.sum.edu.pl Zatem dla studenta o numerze albumu 12345 login wygląda następująco:
  A jakie jest hasło?
 3. Studenci I roku logują się danymi, jakie otrzymują w tajnej kopercie wraz z legitymacją (odbiór w dziekanacie)
 4. Studenci lat wyższych niż I rok mogą zalogować się wybierając opcję “Odzyskiwanie hasła” i postępując w dalszej części zgodnie z wymaganymi przez system krokami, pamiętając o posługiwaniu się loginem opisanym w punkcie 2.
  Uwaga! Po poprawnym przejściu procedury na prywatny adres e-mail, który został podany przez studenta na etapie rekrutacji, zostanie wysłany link umożliwiający wprowadzenie nowego hasła

Wyjaśnienie – Państwa login i hasło do Wirtualnej Uczelni są jednocześnie danymi, które umożliwiają zalogowanie się w usłudze Microsoft Office365 dostępnej pod adresem https://office.com, gdzie znajdą Państwo swoją skrzynkę pocztową MS Outlook, pakiet MS Office, wirtualny dysk do przechowywania danych i kilka innych ciekawych usług. W ciągu najbliższych tygodni będziemy pracować nad integracją pozostałych usług informatycznych z nową wersją logowania.

Uwaga Studenci I roku – jeżeli w tajnej kopercie widnieje wyłącznie login bez hasła, należy utworzyć je samodzielnie rozpoczynając procedurę “odzyskiwania hasła” na stronie logowania do WU tj. https://u10.sum.edu.pl/WU/OdzyskiwanieHasla.aspx

Zapraszamy do korzystania.

Pracownicy Dziekanatów oraz Centrum Informatyki i Informatyzacji
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Uwaga

Studenckie Praktyki Zawodowe

Informujemy, że od 1 października 2019 r. wchodzi w życie nowa Procedura Studenckich Praktyk Zawodowych, zgodnie z którą Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

 1. przyjmuje wypełnione umowy oraz skierowania na praktykę celem podpisania ich przez osoby upoważnione z ramienia Uczelni;
 2. przyjmuje podpisane przez przedstawicieli zakładów pracy/placówek skierowania i/lub umowy celem przygotowania wykazu przebiegu realizacji praktyk zawodowych;
 3. przekazuje kierownikom praktyk poszczególnych kierunków przygotowane wykazy przebiegu realizacji praktyk zawodowych celem ich zaliczenia oraz przygotowania niezbędnych sprawozdań;
 4. archiwizuje Dzienniki Studenckich Praktyk Zawodowych/Indeksy Kształcenia Praktycznego, stanowiące dokumentację Teczki osobowej akt studenta.

Pozostałe informacje dotyczące studenckich praktyk zawodowych na wszystkich kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach dostępne są na stronie internetowej:

https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/#praktyki

 

[Przesłano przez: Tatiana Wyciślik-Żurawska]

Uwaga

Egzamin KOMISYJNY: biochemia medyczna

W dniu : 27.09.2019 r  o godz. 13:30, (piątek), przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu,  kampus E, sala nr 3, odbędzie się egzamin komisyjny  dla studentów II roku, II stopnia kierunku Biotechnologia Medyczna z przedmiotu: Biochemia medyczna.

 

[Przesłano przez: Agnieszka Markowska]

zegar w stylu retro

SZKOLENIE BHP !

Informujemy o terminach szkolenia BHP dla studentów I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

-26 września 2019 (czwartek) godz. 10.00-13.00
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia  I roku kierunku pielęgniarstwo – I część
-26 września 2019 (czwartek) godz. 13.15-16.15
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia  I roku kierunku pielęgniarstwo II część
aula A3 im. Prof. W. Zahorskiego ul. Medyków 18

-02 października 2019 (środa) w godz. 08.00-11.00
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia I roku kierunku położnictwo I część
dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia I roku kierunku coaching medyczny
-02 października 2019 (środa) w godz. 11.15-14.15
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia I roku kierunku położnictwo – II część
dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia I roku kierunku położnictwo

-04 października 2019 (piątek) w godz. 09.30-12.30
dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia I roku kierunku fizjoterapia
-04 października 2019 (piątek) w godz. 12.45-15.45
dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia I roku kierunku fizjoterapia
dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia I roku kierunku pielęgniarstwo
dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia I roku kierunku położnictwo

-08 października 2019 (wtorek) w godz. 09.15-12.15
dla studentów studiów stacjonarnych jednolitych I roku kierunku fizjoterapia– I część
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia I roku kierunku elektroradiologia
-08 października 2019 (wtorek) w godz. 12.30-15.30
dla studentów studiów stacjonarnych jednolitych I roku kierunku fizjoterapia– II część
dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia I roku kierunku elektroradiologia

-09 października 2019 (środa) w godz. 08.00-11.00
dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia I roku kierunku pielęgniarstwo
-11 października 2019 (piątek) w godz. 12.45-15.45
dla studentów studiów niestacjonarnych jednolitych I roku kierunku fizjoterapia

sala 112 Centrum Dydaktyczne w Katowicach-Ligocie ul. Medyków 12 c (140)

 

[Przesłano przez: Katarzyna Kliszcz]

Innauguracja 2019/2020 - insygnia

Studenci pierwszego roku studiów – WNoZ

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Zaprasza studentów pierwszego roku studiów – pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich  na spotkanie informacyjno – organizacyjne, które odbędzie się w dniu 26.09.2019 roku o godzinie 09.00  w auli A-3 im. Prof. W. Zahorskiego ul. Medyków 18 przy ul. Medyków 18 w Katowicach – Ligocie

 

[Przesłano przez: Katarzyna Kliszcz, Tatiana Wyciślik-Żurawska]