Uwaga Studenci, Doktoranci !!!

Komunikat w sprawie realizacji praktyk zawodowych w aptekach

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 26.03.2020 r. do studentów kierunku farmacja w sprawie realizacji praktyk zawodowych w aptekach

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiczną, działając w oparciu o § 3 ust. 3 Zarządzenia Rektora Nr 42/2020 z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z późn. zm., przy uwzględnieniu stanowiska Ministerstwa Zdrowia z dnia 25.03.2020 r. informuję, że celem umożliwienia zakończenia praktyk niezbędne jest porozumienie opiekuna praktyki i praktykanta do wykorzystania metod nauczania na odległość, do zaliczenia programów praktyk w części teoretycznej.

W tej sytuacji w przypadku zamiaru skorzystania przez Państwa z tej formy zaliczenia niezbędnym jest przesłanie stosownego wniosku zawierającego akceptację opiekuna praktyki, celem spełnienia wymogu, o którym mowa  w § 8 ust. 4 Rozporządzenia Ministra  Zdrowia  16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece. Jednocześnie nadmieniam, że dla usprawnienia powyższego wnioski proszę składać w formie elektronicznej, w brzmieniu załączonym do niniejszego komunikatu. Przesłany przez Studenta Opiekunowi wniosek zostaje skierowany po przedstawieniu opinii bezpośrednio do Koordynatora Praktyk zawodowych.

Natomiast wszystkie szczegółowe komunikaty w zakresie technicznym i organizacyjnym zostaną podane przez Profesora Pawła Olczyka – Koordynatora , na stronie https://student.sum.edu.pl/ . Proszę o bieżące zapoznawanie się z ich treścią.

Podkreślam, że skorzystanie z przedstawionej propozycji uzależnione jest wyłącznie od Państwa decyzji, niemniej jednak taka forma umożliwi zakończenie praktyk w terminie oraz otrzymanie dyplomu, a tym samym uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Studenci, którzy nie skorzystają z przedstawionej propozycji, będą kontynuować praktyki po odwołaniu stanu epidemii a tym samym dokumenty potwierdzające zakończenie kształcenia otrzymają w późniejszym termie.

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk


DOKUMENTY:

  1. Treść komunikatu
  2. Zarządzenie nr 48 z dn. 25 marca 2020 Rektora SUM
  3. Wniosek o nauczanie zdalne (dokument MS Word do wypełnienia)
Flagi wielu państw ułożonych tworząc kulę

ATTENTION: IMPORTANT MESSAGE