Banner promujący Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia ICEQ, który odbędzie się w dniach 18-20 października w Katowicach.

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia ICEQ

grafika news

Szkolenie BHP

Immartykulacja_2023_WNMZ

Immatrykulacja 2023 – Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu