grafika prezentayjna ikony wydziałów

Zasady przyjęcia (w ramach przeniesienia) studentów z Ukrainy na studia na Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu