grafika prezentayjna ikony wydziałów

Zasady przyjęcia (w ramach przeniesienia) studentów z Ukrainy na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach