grafika prezentayjna ikony wydziałów

Informacja o wyborze wniosków złożonych przez studentów w ramach programu „Studenckie Granty Badawcze Europejskiego Miasta Nauki”