Uprzejmie informujemy, że po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez studentów w ramach programu „Studenckie Granty Badawcze Europejskiego Miasta Nauki”, które zostaną sfinansowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, Komisja wybrała następujące projekty:

  • „Ocena stanu odżywienia i ryzyka sarkopenii u pacjentów z zespołem kruchości i chorobą wieńcową”,
  • „Ocena wpływu ekspresji miRNA na poziom molekularnej ekspresji stanu zapalnego w bioptatach serca u pacjentów z przewlekłym zapaleniem mięśnia sercowego”,
  • „Wpływ hiperbarycznej terapii tlenowej (HBOT) na ekspresję wybranych miRNA oraz chemiowrażliwość komórek glejaka wielopostaciowego”,
  • „Ocena efektywności zastosowania ultrasonografii w optymalizacji treningu stabilności tułowia z wyprzedzającą aktywacją mięśnia poprzecznego brzucha”,
  • „Ocena kapilaroskopowa, ultrasonograficzna, biofizycznych parametrów skóry po aplikacji miejscowej na skórę egzosomów w terapii atopowego zapalenia skóry”.

Protokół z posiedzenia Komisji dostępny jest w załączniku.

Protokół

Dane wysyłającego
Dominika Dróżdż