grafika prezentayjna ikony wydziałów

Nabór wniosków do projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”