Wprowadzone przez Jacek Podżorski

Wykaz przedmiotów wiodących

Zgodnie z § 18 ust. 11 Regulaminu studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, poniżej przedstawiam wykaz przedmiotów wiodących dla każdego roku studiów danego kierunku na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach, które nie są możliwe do powtarzania w ramach wpisu warunkowego: Coaching medyczny studia stacjonarne drugiego stopnia – I rok: Biologiczne podstawy zachowania Podstawy […]

Komunikat w sprawie dokumentów będących podstawą do skierowania na staż podyplomowy

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, w dniu 27 kwietnia 2020 r., Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, reprezentując Uczelnie członkowskie KRAUM, skierował do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej wniosek o: – przedłużenie terminów składania, przez absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, dokumentów będących podstawą do skierowania na staż podyplomowy; – dopuszczenie i możliwość składania […]