Wprowadzone przez mchabior

Gra o karierę – Biuro Karier dla Ciebie

Informujemy, że Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni w ramach projektu „Gra o karierę – Biuro Karier dla Ciebie”, na terenie trzech Wydziałów, będzie świadczył na rzecz studentów SUM usługi […]

Program stypendialny w Niemczech – GFPS-Polska

Informujemy, że studenci i doktoranci SUM mogą zgłaszać się do programu stypendialnego w Niemczech organizowanego przez Stowarzyszenie GFPS-Polska. Stypendium przyznawane jest na okres październik 2019 – luty 2020 (na semestr […]

Dzienniczki praktyk 2018/2019

UWAGA STAROSTOWIE GRUP – I ROKU WLK DO DNIA 28 MARCA 2018 R. PROSIMY O ZGŁOSZENIE SIĘ W DZIEKANACIE WLK POK. NR 1 CELEM POBRANIA DZIENNICZKÓW PRAKTYK [Przesłano przez: Elżbieta Gnielińska]