Wprowadzone przez mchabior

Rekrutacja do projektu EEC – Liderzy Przyszłości 2019

Projekt został zainicjowany z myślą o studentach wszystkich kierunków studiów, którzy chcą uczestniczyć w XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach i go współtworzyć. Zakłada m.in. zdobycie doświadczenia przy organizacji jednego z najważniejszych wydarzeń w Europie, w którym uczestniczą tysiące osób, w tym najważniejsze osobistości z całego świata. To możliwość nawiązania interesujących kontaktów, poznania ludzi różnych kultur. […]

Gra o karierę – Biuro Karier dla Ciebie

Informujemy, że Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni w ramach projektu „Gra o karierę – Biuro Karier dla Ciebie”, na terenie trzech Wydziałów, będzie świadczył na rzecz studentów SUM usługi z zakresu doradztwa zawodowego. Zapraszamy wszystkich studentów na spotkania, które odbędą się w godzinach 9.00 – 14.00: • w dniu 8 kwietnia 2019 roku w […]

Program stypendialny w Niemczech – GFPS-Polska

Informujemy, że studenci i doktoranci SUM mogą zgłaszać się do programu stypendialnego w Niemczech organizowanego przez Stowarzyszenie GFPS-Polska. Stypendium przyznawane jest na okres październik 2019 – luty 2020 (na semestr zimowy wg niemieckiego kalendarza akademickiego). GFPS oferuje pobyt na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Lipsku, Heidelbergu, Dreźnie, Hamburgu, Monachium, Bremie. Termin nadsyłania zgłoszeń został wyznaczony […]

Dzienniczki praktyk 2018/2019

UWAGA STAROSTOWIE GRUP – I ROKU WLK DO DNIA 28 MARCA 2018 R. PROSIMY O ZGŁOSZENIE SIĘ W DZIEKANACIE WLK POK. NR 1 CELEM POBRANIA DZIENNICZKÓW PRAKTYK [Przesłano przez: Elżbieta Gnielińska]

Program stypendiów rządu francuskiego (BGF) w roku 2019/2020

Informujemy, że Instytut Francuski w Polsce rozpoczął przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) w roku 2019/2020. Program ten finansuje ponad 400 miesięcy stypendiów rocznie i umożliwia wymianę uniwersytecką oraz naukową między Francją i Polską. Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master 2-gi rok) lub […]