logo SUM

Stypendium Zarządu Powiatu Słupeckiego dla studentów szkoły wyższej na kierunkach lekarskich na rok akademicki 2022/2023

Studentów V i VI roku kierunku lekarskiego, z przyjemnością informujemy, że Zarząd Powiatu Słupeckiego w dniu 21 września 2022 r. podjął Uchwałę Nr 427/2022 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Szczegółowe informacje dotyczące składanego wniosku znajdują się w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Wniosek (wraz z załącznikami) o przyznanie Stypendium należy złożyć lub przesłać pocztą w terminie od 17 do 31 października 2022 r. (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego).

Załączniki:

Uchwała Nr 427/2022,

ogłoszenie o naborze wniosków,

wniosek o przyznanie stypendium,

umowa o przyznanie stypendium.