wykladowca

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+

Działając na podstawie §1 ust. 4 Regulaminu w sprawie zasad i kryteriów naboru studentów, doktorantów i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Mobilność Edukacyjna,
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Programu Erasmus+ ogłasza termin rekrutacji na:
– Wyjazdy studentów i doktorantów na studia w roku akademickim 2020/2021;
– Wyjazdy studentów i doktorantów na praktyki w roku akademickim 2019/2020 i staże w roku akademickim 2020/2021.
Dokumenty, o których mowa w §1 ust. 1 Regulaminu w sprawie zasad i kryteriów naboru studentów, doktorantów i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Mobilność Edukacyjna  winny zostać złożone w jednym egzemplarzu we właściwym Dziekanacie/Kolegium Szkoły Doktorskiej w terminie od 24 lutego 2020 r. do 6 marca 2020 r.

Announcement of the Erasmus+ Programme Academic Recruitment Committee

Acting on the basis of §1,item 2, of the Regulations on the principles and criteria for the recruitment of students, doctoral students and SUM staff for mobility under the Erasmus+ Higher Education, Educational Mobility Programme:
– Students and doctoral students – mobility for studies in the academic year 2020/2021;
– Students and doctoral students – mobility for traineeships in the academic year 2019/2020 and interships in the academic year 2020/2021.

The documents referred to in §1, item 1 of the Rules and Regulations on the principles and criteria for the recruitment of students, doctoral students and employees of the Medical University of Silesia in Katowice for mobility under the Erasmus+ Higher Education Programme, Educational Mobility should be submitted in one copy to the relevant Dean’s Office between February 24th, 2020 and March 6th, 2020.

Symulacja po godzinach - plakat

Warsztaty „Symulacja po godzinach” – zaproszenie

Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza studentów kierunku lekarskiego (od III do VI roku) oraz ratownictwa medycznego (II i III rok)  na warsztaty „Symulacja po godzinach”, które odbędą się 24 lutego br. w godzinach 15:30-19:00. Zajęcia będą prowadzone w formie seminarium.  Wstęp wolny.

[Przesłano przez: Bożena Langner]

Symulacja po godzinach - plakat

zegar w stylu retro

Zmiana godzin pracy Dziekanatu w miesiącu LUTY 2020r.

Informujemy, iż miesiącu lutym 2020 r. Dziekanat Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu czynny będzie do godziny 18:00 w następujących dniach:

06.02.2020 r.
13.02.2020 r.
27.02.2020 r.

 

[Przesłano przez: Marta Niechciał]

#Intensywna_po_godzinach – relacja ze spotkania

#Intensywna_po_godzinach – relacja ze spotkania

W połowie stycznia w Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach odbyło się drugie spotkanie w ramach cieszącego się dużą popularnością cyklu #Intensywna_po_godzinach, zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Tematem przewodnim wydarzenia była ostra niewydolność oddechowa.

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych, opiekun Koła Naukowego, wygłosił wykład „#Intensywna_po_godzinach”. Z kolei rat. med. Marcin Gałkiewicz zaprezentował podstawy badania ultrasonograficznego płuc oraz ich zastosowanie w stanach nagłych, a podsumowującą analizę przypadku klinicznego wygłosił lek. Michał Pluta.

Na zakończenie spotkania studenci mieli okazję przetestować nowo zdobytą wiedzę w quizie tematycznym prowadzonym przez lek. Mariusza Hofmana. Najlepsi uczestnicy zostali nagrodzeni możliwością uczestnictwa w warsztatach z ultrasonografii w stanach zagrożenia życia prowadzonych przez pracowników Kliniki.

Cały cykl ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu stanów nagłych i zainteresowanie studentów Wydziału możliwościami, jakie niosą nowe technologie w poprawianiu jakości opieki nad chorymi w stanie krytycznym. Kolejne spotkania planowane są w semestrze letnim.

Serdecznie zapraszamy!

[Przesłano przez: Bożena Langner]

AWF Warszawa kogo

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców”.

W imieniu organizatorów Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców” serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu Studentów oraz ich Opiekunów. Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowia.

Konferencja odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego.

Obszary tematyczne: wychowanie fizyczne, sport, rekreacja, turystyka, rehabilitacja, sport osób niepełnosprawnych, adaptowana aktywność fizyczna, edukacja zdrowotna, kosmetologia.

Termin zgłoszenia udziału: do 20 marca 2020 r.  

Szczegóły znajdziecie Państwo pod adresem:
http://www.awf.edu.pl/wwf/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/ogolnopolska-konferencja-studenckich-kol-naukowych-2020

[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]