Informujemy, że Zarząd Powiatu Kłobuckiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2024/2025 dla studentów VI roku kształcących się na kierunku lekarskim.

Stypendium w wysokości do  2.200 zł brutto miesięcznie, w okresie od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 września następnego roku kalendarzowego przyznawane jest studentom, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

  • są studentami VI roku studiów kierunku lekarskiego;
  • do dnia 30 września danego roku zaliczyli V rok studiów;
  • w poprzednim roku akademickim, tj. V roku studiów  uzyskali średnią ocen nie mniejszą niż 4,0;
  • zostali wpisani na kolejny, tj. VI rok studiów.

Wniosek o przyznanie stypendium zainteresowany student składa w terminie od 1 lipca 2024 r. do 6 września n2024 r.  

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o przyznanie stypendium wraz
z niezbędnymi dokumentami są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://www.powiatklobucki.pl/aktualnosci/index/Ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-dla-studentow-uczelni-medycznych-kierunku-lekarskiego/idn:2931.

Dane wysyłającego:
Dominika Dróżdż