zegar w stylu retro

Dyżury w poniedziałki dla miesiąca styczeń pełnią

13.01.2020 r. – inż. Agnieszka Rabikowska (tok studiów)
20.01.2020 r. – mgr Bernadeta Czopko (tok studiów)
27.01.2020 r. – Agnieszka Markowska (tok studiów)

[Przesłano przez: Bernadeta Czopko]