Warsztaty dla studentów „Symulacja po godzinach”

Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu zaprasza studentów na warsztaty „Symulacja po godzinach”, które odbędą się 28 stycznia 2020 r. Żeby wziąć udział w części praktycznej wymagana jest rejestracja poprzez platformę e-learningową oraz wypełnienie testu sprawdzającego wiedzę z zakresu tematyki zajęć. Test kwalifikacyjny dostępny będzie na platformie e-learningowej w zakładce: Kursy/Szkolenia Ogólne/CSM/ „Symulacja po godzinach”
w dniu 23.01.2020 r. (czwartek od godz. 17.00 do godz. 24.00).

 

[Przesłano przez: Bożena Langner]