Mobilności w ramach Programu Erasmus+ w świetle aktualnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

Szanowni Studenci i Doktoranci SUM przebywający w Instytucjach Partnerskich
oraz odbywający praktyki i staże w ramach Programu Erasmus+,

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz m.in.:

– zawieszeniem przez polskie uczelnie zajęć dydaktycznych dla studentów wg decyzji ogólnokrajowej do 25 marca, a w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach zgodnie z Zarządzeniem Rektora SUM do dnia 29 marca br. (http://www3.sum.edu.pl/files/24737/zarz_042_20.pdf, http://www3.sum.edu.pl/files/24739/zal_1_04220.pdf ,

– zawieszeniem zagranicznych wyjazdów służbowych studentów, doktorantów i pracowników SUM (http://www3.sum.edu.pl/files/24737/zarz_042_20.pdf, http://www3.sum.edu.pl/files/24739/zal_1_04220.pdf ),

– zawieszeniem przez niektóre uczelnie zagraniczne zajęć dydaktycznych dla studentów,

uprzejmie informuję o procedurach, które obowiązują, jeśli podjęlibyście Państwo decyzję o przerwaniu mobilności w związku z pandemią wirusa COVID-19.

Zgodnie z komunikatem podanym przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego zostają wprowadzone kontrole na granicach i obowiązek 14-dniowej kwarantanny domowej dla Polaków powracających do Polski (więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zamykamy-granice-przed-koronawirusem ).

Zgodnie z informacjami podanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencję Programu Erasmus+ (FRSE-NA) w przypadku przerwania mobilności ze względu na transmisję wirusa COVID-19 można złożyć wniosek o wystąpienie „siły wyższej” w uczelni macierzystej, który zostanie przekazany do FRSE-NA.  Decyzje będą podejmowane indywidualnie dla każdej mobilności.

ZGŁOSZENIE PRZYPADKU TZW. „SIŁY WYŻSZEJ”:

  1. Student lub doktorant, który zdecydował się na przerwanie lub anulowanie wyjazdów związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 powinien skontaktować się z uczelnią macierzystą (tj. SUM) wysyłając zawiadomienie o decyzji przerwania mobilności na adres
    W zawiadomieniu należy podać przyczyny przerwania mobilności oraz przedstawić wstępną kalkulację poniesionych kosztów, których nie da się odzyskać, a także załączyć kopie dokumentów poświadczających poniesienie tych wydatków.
  2. Oświadczenie o przerwaniu mobilności powinno zostać również dostarczone w oryginale drogą pocztową do Centrum Dydaktyki SUM (adres: 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15) z dopiskiem na kopercie „Erasmus+ / siła wyższa”.
  3. Do oświadczenia należy załączyć dokument „Confirmation of Stay”, w którym instytucja goszcząca potwierdza rzeczywiste daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności.
  4. Uczestnicy mobilności (tj. studenci i doktoranci) zobowiązani są do upewnienia się czy linia lotnicza, w której dokonana została rezerwacja, dopuszcza możliwość odzyskania kwoty zapłaconej za bilet. Jeżeli taka informacja nie jest dostępna na stronie internetowej linii lotniczej lub informuje ona o niemożliwości odzyskania kosztów biletu (jak to ma miejsce w przypadku tzw. tanich linii lotniczych), to prosimy o zamieszczenie tej informacji w oświadczeniu podpisanym przez uczestnika.
  5. NA nie posiada listy krajów „uprawnionych” do zastosowania przypadku jako „siły wyższej”, lecz opiera się na komunikatach ogłaszanych przez Komisję Europejską, a także MNiSW, GIS oraz MSZ.
  6. Student, którego mobilność trwa ponad wymagane minimum (tj. studia > 3 miesiące, praktyki/staże > 2 miesiące) i który postanawia wrócić z Włoch do Polski może starać się o zwrot poniesionych kosztów na zakwaterowanie opłaconych do końca planowanej mobilności (daty z umowy). Jest to także przypadek „siły wyższej”.

Powyższe procedury odnoszą się do osób, które chciałyby przerwać mobilność i kontynuować studia w uczelni macierzystej.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt:

Proszę także pamiętać o komunikatach zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w sekcjach: „Aktualności” i „Komunikaty”) oraz na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także na stronie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.