pielęgniarka i lekarz w pracy

Komunikat dla studentek i studentów II roku studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo

KOMUNIKAT

Studentki i Studenci II roku studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo realizujący praktykę zawodową z przedmiotu CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE – 160h dydaktycznych w ramach praktyki zawodowej muszą zrealizować 0,5 tygodnia na bloku operacyjnym (20h dydaktycznych). Student zobligowany jest do wskazania w karcie uczestnictwa w praktyce zawodowej – godzin spędzonych na bloku operacyjnym wraz z podpisem opiekuna ze strony placówki.

Powyższe zmiany związane są z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1573).

Kierownik studenckich praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo
Dr n. o zdr. Katarzyna Zborowska

 

dokument pdf z podpisem elektronicznym