Eduinspiracje

KONKURS EDUINSPIRATOR 2021

Informujemy, że do 30 czerwca br. można dokonywać zgłoszeń w konkursach FRSE: EDUinspirator, Młody EDUinspirator (nowość!) i EDUinspiracje Media.

Hasło tegorocznych konkursów brzmi: „Twój sukces inspiracją dla innych”.

O tytuł Młodego EDUinspiratora 2021 mogą ubiegać się również studenci SUM.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto był uczestnikiem projektów realizowanych w ramach programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w latach 2007-2021.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie https://online.frse.org.pl/.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: http://eduinspiracje.org.pl i w regulaminie.