logo Uniwersytetu SUM

Warsztaty dla studentów położnictwa i pielęgniarstwa

Stowarzyszenie Śląskie Hospicjum Perinatalne organizuje warsztaty
pn. „Zaangażowane towarzyszenie rodzicom po stracie dziecka”
dla studentów i studentek pielęgniarstwa i położnictwa.

 

Termin warsztatu: 3 grudnia 2021 r., godzina 10:00

Miejsce: siedziba Stowarzyszenia Śląskie Hospicjum Perinatalne, Katowice (Nikiszowiec), ul. Św. Anny 10/2

Liczba studentów: 10 osób

Czas trwania warsztatu: 4 h

Warsztat ma charakter nieodpłatny.

Osoby chętne do wzięcia udziału w ww. przedsięwzięciu proszone są o informację mailową na adres:

Szczegółowy program (PDF)