logo Uniwersytetu SUM

Komunikat w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Rady Powiatu w Radomiu dla studentów V lub VI roku kształcących się na kierunku lekarskim”

Informujemy, że Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość ubiegania się o „Stypendium Rady Powiatu w Radomiu  dla studentów V lub VI roku kształcących się na kierunku lekarskim”

Zasady przyznawania stypendiów przez Radę Powiatu w Radomiu  określa:

  • Uchwała Rady Powiatu w Radomiu nr 373/XXXIV/2021 z dnia  17 września 2021 r

https://www.spradom.finn.pl/rok-20211

Jednocześnie wszelkie informacje nt. ww. stypendiów znajdują się
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Radomskiego w Zakładce ”Stypendia dla studentów szkoły wyższej na kierunku lekarskim”  pod linkiem: 

https://www.spradom.finn.pl/bipkod/27895648 

Szczegółowe informację można także uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Radomiu te. /48/ 36 55 801 wew. 180, 184 

Wniosek należy składać bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Radomiu  przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 26 – 600 Radom lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie 12 listopada 2021 r

Zarząd Powiatu Radomskiego  zwraca szczególną uwagę na obowiązek starannego wypełnienia wniosku i załączenia kompletu wymaganych załączników, określonych w w/w. 

Załączniki: 

  1. Wniosek o przyznanie stypendium
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacja – „Role of Polyphenols and Other Phytochemicals in Prevention and Therapy of Civilization Diseases II”

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że Pan dr Robert Kubina oraz Pani dr hab. Agata Kabała-Dzik zostałi Gościnnymi Edytorami, wydania specjalnego „Role of Polyphenols and Other Phytochemicals in Prevention and Therapy of Civilization Diseases II ” w czasopiśmie Molecules (IF = 4.411). Termin nadsyłania prac mija 30 kwietnia 2022 roku.

logo Uniwersytetu SUM

II Ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów ŻYWNOŚĆ. ŻYWIENIE. RYNEK. INNOWACJE W NAUCE I PRAKTYCE

Koło Naukowe Żywieniowców SGGW w Warszawie serdecznie zaprasza studentów oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej do wzięcia udziału w II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów

„Żywność. Żywienie. Rynek. Innowacje w nauce i praktyce”, która odbędzie się w dniu 18.11.2021 r. w formie on-line.

Rejestracja trwa do 25.10.2021 r.

Dla laureatów sesji przewidziana jest nieodpłatna publikacja w czasopiśmie „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”.

Informacje na temat konferencji oraz opłat znajdują się na stronie: https://wzc.sggw.edu.pl/konferencja-studentow-i-doktorantow/

Czwarty wykład prof. Michała Toborka pt. „HIV infection in the aging brain”

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów SUM w Katowicach oraz AWF w Katowicach do udziału w kolejnym wykładzie prof. Michała Toborka pt. „HIV infection in the aging brain”, który odbędzie się 21 października, w ramach projektu pt. „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM„.

Jesteś studentem i interesujesz się najnowszymi doniesieniami w zakresie biochemii, biologii molekularnej i neurobiologii? Zapraszamy na wykłady!

Aby wziąć udział, o godzinie 16:00 wejdź do pokoju: https://us06web.zoom.us/j/86368220489?pwd=M09Zd1VvbitoaUgzKzM4VVFYYitKUT09

Wszystkie spotkania w ramach projektu są bezpłatne!

Projekt „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM” finansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” oferuje cykl sześciu wykładów dla studentów SUM i AWF w Katowicach oraz seminariów oraz konsultacji dla pracowników SUM.

Masz pytania?

Osoba odpowiedzialna w sprawach administracyjno-technicznych: Joanna Rozbicka-Seman – Centrum Transferu Technologii SUM , tel. 32 208 36 40.

herb SUM

Komunikat w sprawie wsparcia finansowego dla studentów – informator Ministra Edukacji i Nauki

Studenci!
zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowaną do studentów, dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania (w załączeniu).

Załączniki:
Broszura – wsparcie finansowe dla studentów – informator