logo Uniwersytetu SUM

EGZAMIN KOMISYJNY – nowy termin z przedmiotu Biotechnologia leków

Szanowni Państwo,

Nowy termin Egzaminu komisyjnego

EGZAMIN KOMISYJNY z przedmiotu: Biotechnologia leków, dla studentów III roku, kierunku biotechnologia medyczna studia I stopnia odbędzie się w dniu 14.04.2021 r. o godz. 10:30.

Egzamin zostanie przeprowadzony w formie ustnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Dziekanat
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM

logo Uniwersytetu SUM

Informacja dla studentów kierunku kosmetologia studia I stopnia

Informacja Nr 3

w sprawie wakacyjnych praktyk zawodowych dla studentów

I oraz II roku kierunku kosmetologia studia pierwszego stopnia

W nawiązaniu do Informacji nr 1, z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce oraz wprowadzone obostrzenia uprzejmie informuję, że termin składania Wniosków o skierowanie na realizację praktyki dla studentów I oraz II roku kierunku kosmetologia studia I stopnia ulega przedłużeniu do dnia 30.04.2021 r.

Wszelkich informacji związanych z praktykami udziela Pracownik Dziekanatu Pani
Agnieszka Markowska tel. 32 364 11 29

Z wyrazami szacunku,

Dr n. med. Robert Kubina

Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

logo Uniwersytetu SUM

Komunikat Dziekana WNF w Sosnowcu

Komunikat Nr 8

Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z dnia 31.03.2021 r.

w sprawie: Zaświadczeń o ukończeniu studiów dla absolwentów kierunku farmacja

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi możliwości otrzymania Zaświadczenia o ukończeniu studiów, w korespondencji e-mailowej, uprzejmie informuję, że na Państwa prośbę będzie możliwe otrzymanie skanu przygotowanego zaświadczenia.

W tym celu z maila studenckiego w domenie SUM, należy wysłać wniosek o wydanie i przesłanie skanu Zaświadczenia.

Wnioski należy kierować na adres e-mail:

Jednocześnie informuję, że  w przypadku przesłania przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach skanu zaświadczenia, oryginał wydawany będzie równocześnie z Dyplomem ukończenia studiów w ustawowym terminie.

Przed złożeniem wniosku o wydanie skanu zaświadczenia, należy upewnić się, że będzie on honorowany przez właściwą Okręgową Izbę Aptekarską.

 

D Z I E K A N

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr hab. n. med. Robert Wojtyczka

logo Uniwersytetu SUM

Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu Warsztaty OSCE

Zapraszamy do udziału  w kolejnych edycjach szkolenia „Warsztaty OSCE:

Nowoczesne formy weryfikacji efektów kształcenia praktycznego w oparciu o zaawansowane systemy symulatorów medycznych i standaryzowanych pacjentów”, które odbędzie się w formule hybrydowej – część teoretyczna w formie on-line, część praktyczna – stacjonarnie – w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (ul. Medyków 8b, 40-752 Katowice) w dniach:

III edycja: 

10, 11 kwietnia 2021 r. (w formule on-line)

8, 9 maja 2021 r. (stacjonarnie w CDiSM)

12, 13 czerwca 2021 r. (stacjonarnie w CDiSM)

IV edycja: 

24, 25 kwietnia 2021 r. (w formule on-line) 

22, 23 maja 2021 r. (stacjonarnie w CDiSM)

19, 20 czerwca 2021 r. (stacjonarnie w CDiSM)

Koszty udziału w szkoleniu są pokrywane ze środków projektu POWER.

Każdy dzień szkoleniowy trwa od 9:00 do 16:30.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej CDISM .

http://www.cdism.sum.edu.pl/projekt-power/szkolenia-i-konferencje/