Drugi wykład prof. Michała Toborka pt. „Blood brain barrier in neurological disorders”

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów SUM w Katowicach oraz AWF w Katowicach do udziału w kolejnym wykładzie prof. Michała Toborka pt. „Blood brain barrier in neurological disorders„, który odbędzie się w najbliższy czwartek, 17 czerwca, w ramach projektu pt. „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM„.

Zainteresowania naukowe Pana Profesora koncentrują się na biochemii, biologii molekularnej oraz szeroko pojętej neurobiologii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących bariery krew-mózg oraz funkcji śródbłonka, a także neurofarmakologii i toksykologii.

Pan Profesor obecnie jest zatrudniony na Uniwersytecie w Miami, gdzie piastuje zaszczytne stanowisko Leonard M. Miller Professor of Biochemistry and Molecular Biology na Wydziale Medycznym w Katedrze Biochemii i Biologii Molekularnej.

Jesteś studentem i interesujesz się najnowszymi doniesieniami w zakresie biochemii, biologii molekularnej i neurobiologii? Zapraszamy na wykłady!

Aby wziąć udział, o godzinie 16:00 wejdź do pokoju: <https://zoom.us/j/93684861808?pwd=aWFHNXNFV0YxNGxiOSsrL2xuZG9aZz09>

Wszystkie spotkania w ramach projektu są bezpłatne!

Projekt „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM” finansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” oferuje cykl sześciu wykładów dla studentów SUM i AWF w Katowicach oraz seminariów oraz konsultacji dla pracowników SUM.

Masz pytania?

Osoba odpowiedzialna w sprawach administracyjno-technicznych: Joanna Rozbicka-Seman – Centrum Transferu Technologii SUM , tel. 32 208 36 40

herb SUM

Przedmioty wiodące WNOZK

Lista przedmiotów, które nie są możliwe do powtarzania w ramach wpisu warunkowego na kolejny rok akademicki:

Fizjoterapia jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne:

 1. I rok Anatomia
 2. II rok Fizjologia
 3. II rok Kliniczne podstawy fizjoterapii
 4. II rok Kinezyterapia
 5. III rok Medycyna Fizykalna

Pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia:

 1. I rok Podstawy Pielęgniarstwa
 2. II rok Badanie fizykalne
 3. II rok Farmakologia

Położnictwo studia stacjonarne pierwszego stopnia:

 1. II rok Położnictwo i opieka położnicza
 2. II rok Ginekologia i opieka ginekologiczna

Położnictwo studia stacjonarne drugiego stopnia

 1. I rok Opieka specjalistyczna nad kobietą w ujęciu interdyscyplinarnym
logo Uniwersytetu SUM

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO

Informujemy, że Zarząd Powiatu Kłobuckiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego. Wnioski będzie można składać w okresie od 1 lipca br. do 10 września br.

Oferta skierowana jest dla studentów VI roku studiów, kształcących się na kierunku lekarskim, którzy zobowiążą się do podjęcia w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza zatrudnienia na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Kłobucki jest podmiotem tworzącym, na czas nie krótszy niż 30 miesięcy.

Stypendium może zostać przyznane studentce/studentowi, który do dnia 30 września danego roku zaliczył V rok studiów, w poprzednim roku akademickim (V rok studiów) uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 4,0 oraz został wpisany na VI rok akademicki.

Stypendium ma charakter pieniężny, przysługuje tylko w czasie trwania studiów i jest przyznawane na okres 12 miesięcy tj. od października danego roku kalendarzowego do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2200,00 zł brutto miesięcznie.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student. Wniosek wraz z załącznikami zainteresowani powinni złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kłobucku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, z dopiskiem: „WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH KIERUNKU LEKARSKIEGO – NIE OTWIERAĆ”.

Szczegółowe informacje oraz druki znajdują się na stronie internetowej https://www.powiatklobucki.pl/aktualnosci/index/Ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-dla-studentow-uczelni-medycznych-kierunku-lekarskiego/idn:2040

herb SUM

W dniu 4.06.2021 r. Dziekanat WNoZB będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 4.06.2021 r. (piątek) Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu będzie nieczynny.

 

Pracownicy Dziekanatu
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu