logo SUM

Zasady przygotowania, redagowania i obrony prac magisterskich na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

kobieta z dzwonkiem

Informacja dot. wyjazdu na staże w roku ak. 2019/2020 (dla Absolwentów)

Szanowni Absolwenci,

ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 i wynikające z tego problemy z realizacją wyjazdów na staże w bieżącym roku akademickim, termin realizacji staży, decyzją Komisji Europejskiej, został przedłużony z 12 do 18 miesięcy od daty zakończenia studiów.

kobieta z dzwonkiem

Informacja dot. wyjazdu na praktyki i staże (Rekrutacja 2019/2020)

Szanowni Studenci i Doktoranci,

ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 i wynikające z tego problemy z uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia na praktyki i staże przez zagraniczne instytucje, termin nadsyłania ww. potwierdzeń zostaje przedłużony do 60 dni od ogłoszenia wyników Rekrutacji.

kobieta z dzwonkiem

Ogłoszenie Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+

Szanowni Studenci i Doktoranci, ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzony stan epidemii spotkanie ze Studentami i Doktorantami zakwalifikowanymi do Programu Erasmus+ zostało przesunięte na termin, w którym będzie […]