V edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zaprasza studentów do udziału w V edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie i magisterskie, obronione w latach akademickich 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020.

Prace nadsyłać należy do 31 lipca 2020 r. w formie elektronicznej (plik pdf) na adres: oraz w wersji papierowej do siedziby Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa.

Praca powinna zostać zgłoszona przez jej autora na specjalnym druku zgłoszeniowym. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.ptsr.org.pl. Prace oceniane będą przez jury konkursowe. Wśród przysłanych prac, nagrodzona zostanie jedna, najlepsza praca.

Wręczenie nagrody odbędzie się 4 października w Zamku Królewskim w Warszawie podczas uroczystości obchodów 30-lecia PTSR. Na uroczystość zaproszeni zostaną wszyscy autorzy, którzy przyślą swoje prace na konkurs.

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, działające na rzecz osób chorych na SM w Polsce. Szczegółowy Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://ptsr.org.pl/oglaszamy_v_edycje_konkursu_na_najlepsza_prace_dyplomowa_o_stwardnieniu_
rozsianym_sm.html

[Przesłane przez: Bożena Langner]

Uwaga

II poprawa testu egzaminacyjnego kursu “Chemia” – WNMZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że II poprawa testu egzaminacyjnego z przedmiotu “Chemia” dla roku I (sem1) Kierunku Lekarsko-Dentystycznego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu odbędzie się 27.05.2020r. o godz. 17.00 na platformie e-learningowej.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu/zaliczenia pisemnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

 

[Przesłano przez: Wioletta Karliczek]

Uwaga

Uwaga Studenci V roku WNMK – kryteria i warunki zaliczenia przedmiotu „Biostatystyka”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że pisemne zaliczenie z przedmiotu „Biostatystyka” odbędzie się w dniu 19 czerwca br. w godzinach 12:00 – 12:40 (termin został uzgodniony z Dziekanatem WNM w Katowicach).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia JM Rektora nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 roku (treść w załączeniu) dotyczącego zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w SUM, w bieżącym roku akademickim.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązuje nas Regulamin zajęć (treść w załączeniu), który opisuje kryteria i warunki zaliczenia przedmiotu „Biostatystyka” w bieżącym roku akademickim.

Katedra i Zakład Epidemiologii
Prof. dr hab. Małgorzata Kowalska

 

[Przesłano przez: Angelina Kaleta]