logo SUM

Kolejna umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych – SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Bielski-Białej.

UWAGA STUDENCI !

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a SP ZOZ Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej, ul. Armii Krajowej 101, 43-316.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.


Dane wysyłającego:
Marta Kłak-Próżny