logo SUM

Kolejne Umowy ramowe w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych.

UWAGA STUDENCI !

Informujemy, iż zostały zawarte kolejne Umowy ramowe w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a:

  • SP ZOZ Zespołem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, 34-200,
  • Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy,
  • American Heart Of Poland S.A, ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta
na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.


Dane wysyłającego:
Marta Kłak-Próżny