logo SUM

Warsztaty dla studentów położnictwa

Stowarzyszenie Śląskie Hospicjum Perinatalne organizuje warsztaty pn. „Zaangażowane towarzyszenie rodzicom po stracie dziecka” dla studentów i studentek położnictwa.

 

Termin warsztatu: 8 maja 2023 r., godzina 15:00

Miejsce: siedziba Stowarzyszenia Śląskie Hospicjum Perinatalne, Katowice (Nikiszowiec), ul. Św. Anny 10/2

Liczba studentów: 15 osób

Czas trwania warsztatu: 4 h

Warsztat ma charakter nieodpłatny.

Osoby chętne do wzięcia udziału w ww. przedsięwzięciu proszone są o informację mailową na adres:

 

Szczegółowy program (link do dokumentu w formie pdf).

 


Dane wysyłającego:
Dominika Grzeszczyk

logo SUM

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKĄ I MAGISTERSKĄ POŚWIĘCONĄ PROBLEMATYCE USTALENIA I OPISANIA SKUTKÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ.

Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego ogłosił Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską poświęconą problematyce ustalenia i opisania skutków II wojny światowej. Konkurs nie jest ograniczony wyłącznie do opracowań historycznych, obejmuje również prace z zakresu innych dyscyplin nauki, takich jak medycyna.

Uczestnikami przedsięwzięcia mogą być osoby, które obroniły pracę licencjacką, magisterską, doktorską lub habilitacyjną na podstawie, której nadano tytuł zawodowy licencjata, magistra lub stopień doktora lub doktora habilitowanego w terminie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 lipca 2023 r.

Nadsyłanie prac konkursowych trwa od 1 kwietnia 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Laureaci konkursu oprócz nagród pieniężnych zyskają możliwość szerszej promocji swoich dokonań naukowych i pomocy w upowszechnianiu ich wyników w ramach dalszej współpracy
z Instytutem Strat Wojennych.


Dane wysyłającego:
Marta Kłak-Próżny