plakat 5th Central European Biomedical Congress (CEBC)

Kolejna umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej.

plakat 5th Central European Biomedical Congress (CEBC)

Kolejna umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych – SP ZOZ Szpital Powiatowy w Zawierciu.

plakat 5th Central European Biomedical Congress (CEBC)

Kolejna umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych – SP ZOZ Szpital Powiatowy w Chrzanowie.